Версия за печат

00369-2015-0013

BG-Луковит:

РЕШЕНИЕ

Номер: 382 от 18.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/101-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит” по осем обособени позиции

II.3) Кратко описание на поръчката

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит” по осем обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Хляб и тестени изделия” Обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти” Обособена позиция № 3 – „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 4 – « Захар и захарни изделия” Обособена позиция № 5 – „Плодове и зеленчуци - свежи” Обособена позиция № 6 – «Плодове и зеленчуци, преработени или консер-вирани» запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) Обособена позиция № 7 – „ Варива, подправки и други хранителни продукти. Обособена позиция № 8 – Препарати за почистване

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000, 15500000, 15331100, 15331130, 15331400, 15410000, 15600000

Описание:

Месо и месни продукти
Млечни продукти
Зеленчуци, пресни или замразени
Фасул, грах, пиперки, домати и други зеленчуци, преработени
Зеленчуци в консерва и/или в кутия
Животински или растителни масла и мазнини, сурови, течни
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 272 от 07.07.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

2015-24

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-676240
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 369-2015-13
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

676240

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

07.07.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В приложение Б обособена позиция 1 "Хляб и тестени изделия"

Вместо:

т.3). количество или обем: Закуска: баница, кифла, сиренка, тутманка,пица, джоб

Да се чете:

т.3). количество или обем: Закуска: баница- 0,140 кг., кифла- 0,140 кг., сиренка- 0,140 кг., тутманка- 0,140 кг., пица- 0,140 кг., джоб- 0,140 кг.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

в приложение Б обособена позиция 2 "Месо, местни продукти"

Вместо:

т.3).Количество или обем: Охладено Телешко месо – 1 кг, Охладен телешки джолан – 1 кг, Охладени Пилета – стандартни/ 1,2-1,5 кг/-1 кг, Охладен Пилешки бут – 1 кг, Пилешки сърца -1 кг, Пилешки дробчета – 1кг, Пилешки воденички- 1 кг, Охладено свинско месо- 1 кг Охладено агнешко месо- 1 кг, Агнешки дреболии- 1 кг, Пуйка – 1 кг, Приготвена храна и консерви от месо и др.

Да се чете:

т.3).Количество или обем: Охладено Телешко месо без кост за готвене – 1 кг, Охладени Пилета – стандартни/ 1,2-1,5 кг/-1 кг, Охладен Пилешки бут – 1 кг, Пилешки сърца- замразени -1 кг, Пилешки дробчета- замрамени – 1кг, Пилешки воденички- замразени- 1 кг, Охладено свинско месо без кост за готвене- 1 кг Охладена агнешка плешка с кост- 1 кг, Агнешки дреболии - замразени- 1 кг, Пуйкацяла замразена – 1 кг, Приготвена храна и консерви от месо и др.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

в приложение Б обособена позиция 4 "захар, захарни изселия

Вместо:

т.3) количество или обем: Захар- кристална- 1 кг, Мед- капсули -1 бр., Мед- буркан- 0,400 кг, Захарни изделия, Вафли обикн. – 1 бр, Какао на прах – 0,040 кг, Шоколад – 0,040 кг, Меденка- 1 бр, Суха паста – 1 бр, Суха паста – 1 бр, Течен шоколад – 0,200 кг, Вафла с лешник – 1 бр Вафла с фастък – 1 бр, Вафла с шоколад – 1 бр, Тахан халва – 1 кг и др.

Да се чете:

Захар- кристална- 1 кг, Мед- капсули -1 бр., Мед- буркан- 0,400 кг, Захарни изделия, Вафли обикн.0,020 кг – 1 бр, Какао на прах – 0,040 кг, Шоколад – 0,040 кг, Меденка 0,050 кг- 1 бр, Суха паста 0,030 кг– 1 бр, Течен шоколад – 0,200 кг, Вафла с лешник 0,030 кг– 1 бр Вафла с фастък 0,030 кг– 1 бр, Вафла с шоколад0,030 кг – 1 бр, Тахан халва – 1 кг и др.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

в приложение Б обособена позиция 7 Варива, подправки и др. хранителни продукти и напитки

Вместо:

т.3). Количество или обем: Леща -1 кг, Ориз – 1кг, Фасул 1 кг, Жито – 1 кг, Подправки, Олио за готвене – 1л, Маргарин-0,250 кг, Птичи яйца- 1 бр, Плодов сок- натурален- 1 л, Плодов сок- натурален- 0,250 л, Нектар- плодов- 0,500 л, Оцет – винен – 1л, Оцет – ябълков – 1 л и др.

Да се чете:

Леща -1 кг, Ориз – 1кг, Фасул 1 кг, Жито – 1 кг, Подправки, Олио за готвене – 1л, Маргарин-0,250 кг, Птичи яйца размер М- 1 бр, Плодов сок- натурален- 1 л, Плодов сок- натурален- 0,250 л, Нектар- плодов- 0,500 л, Оцет – винен – 0,700 л, Оцет – ябълков – 0,700 л и др.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

в приложение Б обособена позиция 8 "Препарати за почистване

Вместо:

т.3) количесто или обем: Гел Тест - голяма опаковка, Прах за пране 0,400кг, Прах за пране 2 кг, Бинго OV прах, Обезмаслител за печки, Медикс за стъкло Медикс за плочки, Медикс WC, Гъби - дунапрен - домакински - патек 12бр. и др.

Да се чете:

Гел за съдове - голяма опаковка 0,380 кг, Прах за пране 0,400кг, Прах за пране 2 кг, OV прахообразен препарат да почистване- 0,500 кг, Обезмаслител 0,500 л, препарат за стъкло- 0,500 л, препарат за плочки 0,500 кг, препарат за WC- 0,500 кг, Гъби - дунапрен - домакински - патек 10 бр. и др.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
17/08/2015 17:00
Да се чете:
25/08/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
18/08/2015 13:00
Да се чете:
26/08/2015 13:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Възложитерят предоставя пълен достъп до документацията от датата на обявяване на поръчката на интернет сайт http://http://op.lukovit.bg//.Във връзка с поискано от САПИ ЕООД уточнение относно асортимента и разфасовките на подадените продукти в документацията на ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО ОПЕРАЦИЯ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ” предоставяме коригирани Технически спецификации.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията относно техническите спецификации и удължаване на сроковете за участие е общодостъпна на в профил на купувача на Община Луковит.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит