Версия за печат

00185-2015-0003

BG-Белослав: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Белослав, ул. Цар Симеон Велики №23, За: Иванка Димитрова, Веселин Цонев, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: гл.юрисконсулт, зам.кмет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: http://beloslav.org/subsection-120-hrana.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на закуски и хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав по две обособени позиции: обособена позиция 1:”Доставка на закуски и хранителни продукти” и обособена позиция 2: „Доставка на преработени плодове и зеленчуци” Обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или еквивалентен регистър на държава - членка на Европейски съюз.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: 1.ОДЗ „Щастливо детство”- гр.Белослав, ул.”Роза” № 2; 2. ОДЗ „Първи юни” – гр.Белослав, кв.”Младост”, до Поликлиниката; 3. ОДЗ „Дора Габе” – с.Езерово, ул.”В. Левски” № 12; 4. Детска млечна кухня – гр.Белослав.
Код NUTS: BG33
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на закуски и хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав по две обособени позиции: Обособена позиция 1:”Доставка на закуски и хранителни продукти” и Обособена позиция 2: „Доставка на преработени плодове и зеленчуци”. Доставката на хляб се извършва ежедневно, на плодовете и зеленчуците - два пъти в седмицата, а на останалите продукти периодично, след заявка. Заявките са седмични и се представят на избраният за изпълнител на поръчката в последният работен ден на седмицата предхождаща седмицата, за която заявката се отнася. Ще се извършва доставка два пъти в седмицата на плод и/или мляко и/или зеленчук и/или закуска за нуждите на детските градини, към които има подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни на територията на Община Белослав. Доставките се извършват с транспорт на изпълнителя. Всички доставени хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, Европейското и националното законодателство Участниците трябва да предложат процент отстъпка от базовите цени (средномесечните цени на едро за Варненска област) от информационния бюлетин на „Система за агропазарна информация” (САПИ) ЕООД. Този процент следва да е един и същ за всички хранителни продукти. Количествата на хранителните продукти са според нуждите на детските заведения и детска млечна кухня на територията на Община Белослав.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15220000, 15330000, 15500000, 15511000, 15530000, 15540000, 15551000, 15600000, 15810000, 15813000, 15821000, 15831000, 15851000, 15331100, 15331170, 03222000, 03222200, 15332200, 03212100, 03220000, 15331400

Описание:

Месо и месни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Плодове и зеленчуци, преработени
Млечни продукти
Мляко
Масло
Сирене
Кисело мляко и други ферментирали млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хранителни продукти, използвани за закуска
Хлебни и сладкарски печени продукти
Захар
Макаронени изделия
Зеленчуци, пресни или замразени
Зеленчуци, замразени
Плодове, вкл. черупкови
Цитрусови плодове
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
Картофи
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Зеленчуци в консерва и/или в кутия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества за обособена позиция №1 са следните: Хляб-7600бр.; Бутер тесто- 155кг.; Брашно тип 500 в пакет-650кг.; Кори за баница- 0,400кг.-760бр.; Прясно мляко оп.от 1л.- 7000л.; Кисело мляко –400гр.- 18500бр.; Сирене- 9700кг.;. Кашкавал- 400кг.; Кашкавалено роле -10кг.; Крема сирене-125гр- 550бр.; Краве масло-125гр.- 220бр.; Пилешко месо- 1550кг.; Телешко месо – 120кг.; Свинско месо-770кг.; Кайма- 900кг.; Шпек колбас - 15кг.; Пастет-птичи-от 180гр.- 500бр.; Извара- 240кг.; Кренвирш-35кг.;Риба(скумрия, Хек филе, филе пангасиус и филе скумрия)- 1350кг.; Яйца- 17 600бр.;Захар- 550кг.; Пудра захар – 250гр.-100бр.;Олио-430л.; Сол -130кг.; Оцет-0,7л.- 130бр.; Червен пипер-оп.от 100гр.- 320бр.; Черен пипер-10гр.- 230бр.; Дафинов лист-10гр. 100бр.; Копър, магданоз чубрица –оп. от по 10 или 20гр.– сухи- 3кг.;Какао на прах- 6кг.;Мая за хляб-500гр.-350бр.; Чай- 300кут..;Ориз- 400кг.; Фасул- 230кг.;Леща- 130кг.;Жито- 60кг; Булгур- 20кг.; Елда- 8кг.; Мюсли- 100кг.;Тестени изделия- фиде, спагени, макарони, кус-кус- 350кг.; Грис- 100кг.; Нишесте-100гр.- 3100бр.к.Овесени ядки- 300кг.; Кроасани – 600бр.; Картофи- 2700кг..; Лук-1100кг.; Домати- 1400кг.;Пипер- 130кг.;Зеле- 1500кг.;Моркови- 950кг.;Круши- 530кг.; Кайсия- 250кг.;Тиква- 220кг.; Ряпа- 200кг.;Тиквички- 120кг.; Червено цвекло- 20кг.; Грозде- 810кг.; Сливи- 120кг.; Репички- 65връзки; Зелен лук- 100вр.;Салата- 410бр.; Диня-600кг.;Пъпеши- 120кг.;Банан- 3800кг.;Портокал- 2400кг.; Праскови- 330кг.;Ябълки- 4000кг.;Череши- 330кг.; Ягоди -110кг.; Нектарини- 130кг.; Краставици- 2400кг.;Киви- 810кг.; Мандарини- 750кг.; Натурален сок- 11300л.; Маслини- 150кг.;Бисквити обикновени- 1200бр.; Мед-0,400кг.- 5кг.; Закуски – 1450бр.;Козунак- 150бр; Замразени зеленчуци: грах-168кг.; зелен боб-105кг., печен пипер- 10кг., спанак- 280кг., царевица- 120кг., тиквички- 120кг., пипер-80кг., гювеч-50кг., микс- 55кг., разл.зеленчици- 80кг., рязан пипер- 70кг., карфиол- 5кг.- 650кг.; Канела-400бр.; Каша- 120бр.; Сухо мляко -100кг.; Локум- 100бр. Нектар- 150бр.; Подправки –10кг.; Халва – 75кг.; Меден десерт- 150бр. Количества на хранителните продукти, предмет на доставката са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не ги усвои (да не закупи) в пълен обем в зависимост от възникналата необходимост. Прогнозните количества за обособена позиция №2 са следните: Консервирани зеленчуци - 0,680кг., Паприкаш - 240бр., Гювеч- 450бр.; Домати консерва- 0,680кг.- 2900бр.; Доматено пюре-0,680кг.- 135бр.; Лютеница-0.320 кг. - 190бр.; Кисели краставици- 0,680 кг. -100бр.-оп.; Компот(различни видове) -0,680кг..- 1500бр.; Конфитюр (различни видове) - 0,680кг.-320бр.; Мармалад- 0,360кг. 10бр.; Орехи- 90кг. Количества на хранителните продукти, предмет на доставката са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не ги усвои (да не закупи) в пълен обем в зависимост от възникналата необходимост. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката възлиза на 141 000 лева без ДДС. ;За обособена позиция 1:. 132 200 без ДДС; За обособена позиция 2: - 8 800 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност без ДДС
141000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не изисква гаранция за участие в поръчката. Определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора в размер на 3 на сто от прогнозната стойност на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по сметката на Възложителя: Банка: “Инвестбанк”АД – Варна IBAN: BG 03 IORT 7377 3310 3000 03 BIC: IORT BGSF. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранцията се представя при подписване на договора. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за изпълнение се представят и в превод на български език. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят не изисква гаранции за изпълнение от участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането се извършва по банков път, в лева, при условията на разсрочено плащане, в съответствие с предложения от участника срок за отложено плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в документацията за участие. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП, С офертата си участникът може без ограничения да предлага ползването на подизпълнители при изпълнение на поръчката. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал.5 от ЗОП. Изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от Закона. Външните експерти, участвали в разработване на документацията не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази процедура. Обособена позиция №2 е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Определените от възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл. 16 г, ал. 5, т. 2 от ЗОП и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата следва да съдържа: Плик № 1 „Документи за подбор”: 1.Представяне на участника; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3.Копие от документ за регистрация по ЗДДС (при наличието на такава); 4.Участниците по обособена позиция 2, следва да представят декларация свободен текст, с която декларират, че участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз; 5. Декларация/ декларации по чл. 47, ал. 9 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55 ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП ; 7. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 10.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор; 11.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ лицата, подписващо офертата (в случай, че нямат представителни функции); 12.Доказателства за технически възможности и квалификация; 13.Когато участникът участва в откритата процедура като обединение, следва да бъдат представени и:13.1.Нотариално заверено копие или оригинал на Акт/Договор за учредяване на обединението; 13.2.Документ, подписан от лицата в обединението, в който е посочен представляващия обединението (ако е приложимо, т.е. ако такова упълномощаване не е изрично уредено в договора за създаване на обединение). 14.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП. При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: "Минимална цена на труд" според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година; Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg; Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ:работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Лице за контакт: Елена Грошева; Телефон: 02/ 940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/; Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. Триадица №2,Телефон: 02 8119 443; 15. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари. Когато в обособена позиция № 2 участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и/или техни обединения и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”; Попълнен образец на Техническа оферта с посочен срок за изпълнение на поръчката и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо; Плик № 3 „Предлагана цена”.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЯМА
Минимални изисквания: НЯМА
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Когато посочената услуга е вписана в Регистъра на обществените поръчки, се посочва и идентификационния номер на обществената поръчка в РОП. За доказване на услугата, която не е вписана в публичния регистър, се приема: удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган. Забележка: Под „еднакви или сходни” да се разбират доставки на храни от "Групата храна" на съответната обособена позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав; 2.Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификация (доставка на хранителни продукти) или еквивалентeн, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 3. Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните от БАБХ, като регистрацията да обхваща всички групи храни по обособената позиция. 4. Декларация- списък за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. 5. Списък на лицата, отговарящи за качеството на доставките.
Минимални изисквания: 1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да имат успешно изпълнени минимум 2 (две) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която се участва. Забележка: Под „еднакви или сходни” да се разбират доставки на храни от "Групата храна" на съответната обособена позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав; 2. Участникът да има внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна, с обхват на сертификация - доставка на хранителни продукти или еквивалентeн, издадена от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от ИА „БАК” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейска организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. Отнася се за двете обособени позиции. 3.Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните от БАБХ, като регистрацията да обхваща всички групи храни предмет на обособената позиция. 4. Участникът в обособена позиция № 1 трябва да разполага най малко с едно транспортно средство (собствено или наето,) притежаващо Удостоверение за регистрация от ОДБХ към БАБХ за извършване на доставката на хранителни продукти от животински произход. 5.Участникът в обособена позиция № 2 трябва да разполага най малко с едно транспортно средство (собствено или наето,) за извършване на доставката по обособената позиция. 6. Участникът да има поне едно техническо лице, което да отговаря за качеството на доставките. Отнася се за двете обособени позиции.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: най–висок процент намаление от средномесечната цена на едро на хр. продукти за Варненска област от информационния бюлетин на „САПИ” ЕООД ; тежест: 70
Показател: срок на доставка на хранителни продукти; тежест: 15
Показател: срок за реакция при предявени от Възложителя рекламации по отношение на количество и качество на доставените хранителни продукти ; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.04.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.04.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала в сгратата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянетоРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

01.03.2016г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

01.03.2016г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят се е възползвал от правото на чл. 64, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 3 от ЗОП и е намалил срока за получаване на офертите, както и от правото на чл. 64 ,ал. 3 от ЗОП, като е намалил срока за получаване на оферти със 7 /седем/ дни, поради изпращане на настоящото обявление по електронен път и с 5 /пет/ дни поради предоставяне на пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на Община Белослав- www.beloslav.org - раздел „Профил на купувача", поради което срокът за подаване на оферти е намален от 40 дни на 28 дни. Забележка: Във връзка с поле III.2.4 от настоящото обявление, запазена, съгласно чл. 16г от ЗОП, за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, е поръчката по Обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на преработени плодове и зеленчуци”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедурата; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител. Жалба може да се подава от всяко от лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ”Доставка на закуски и хранителни продукти”
1) Кратко описание

Ще си извършва доставка до складовете на детските заведения и детската млечната кухня, намиращи се на следните адреси: 1. ОДЗ „Щастливо детство”- гр.Белослав, ул.”Роза” № 2; 2. ОДЗ „Първи юни” – гр.Белослав, кв.”Младост”, до Поликлиниката; 3. ОДЗ „Дора Габе” – с.Езерово, ул.”В. Левски” № 12; 4. Детска млечна кухня – гр.Белослав. Доставката на хляб се извършва ежедневно, на плодовете и зеленчуците - два пъти в седмицата, а на останалите продукти периодично, след заявка. Заявките са седмични и се представят на избраният за изпълнител на поръчката в последният работен ден на седмицата предхождаща седмицата, за която заявката се отнася. Ще се извършва доставка два пъти в седмицата на плод и/или мляко и/или зеленчук и/или закуска за нуждите на детските градини, към които има подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни на територията на Община Белослав. Доставките се извършват с транспорт на изпълнителя. Всички доставени хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, Европейското и националното законодателство Участниците трябва да предложат процент отстъпка от базовите цени (средномесечните цени на едро за Варненска област) от информационния бюлетин на „Система за агропазарна информация” (САПИ) ЕООД. Този процент следва да е един и същ за всички хранителни продукти. Количествата на хранителните продукти са според нуждите на детските заведения и детска млечна кухня на територията на Община Белослав.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15220000, 15500000, 15511000, 15530000, 15540000, 15551000, 15612000, 15620000, 15810000, 15813000, 03200000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Млечни продукти
Мляко
Масло
Сирене
Кисело мляко и други ферментирали млечни продукти
Брашно от зърнени култури или брашно от зеленчуци и свързаните с тях продукти
Нишесте и нишестени продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хранителни продукти, използвани за закуска
Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

3) Количество или обем

Прогнозните количества за обособена позиция №1 са следните: Хляб-7600бр.; Бутер тесто- 155кг.; Брашно тип 500 в пакет-650кг.; Кори за баница- 0,400кг.-760бр.; Прясно мляко оп.от 1л.- 7000л.; Кисело мляко –400гр.- 18500бр.; Сирене- 9700кг.;. Кашкавал- 400кг.; Кашкавалено роле -10кг.; Крема сирене-125гр- 550бр.; Краве масло-125гр.- 220бр.; Пилешко месо- 1550кг.; Телешко месо – 120кг.; Свинско месо-770кг.; Кайма- 900кг.; Шпек колбас - 15кг.; Пастет-птичи-от 180гр.- 500бр.; Извара- 240кг.; Кренвирш-35кг.;Риба(скумрия, Хек филе, филе пангасиус и филе скумрия)- 1350кг.; Яйца- 17 600бр.;Захар- 550кг.; Пудра захар – 250гр.-100бр.;Олио-430л.; Сол -130кг.; Оцет-0,7л.- 130бр.; Червен пипер-оп.от 100гр.- 320бр.; Черен пипер-10гр.- 230бр.; Дафинов лист-10гр. 100бр.; Копър, магданоз чубрица –оп. от по 10 или 20гр.– сухи- 3кг.;Какао на прах- 6кг.;Мая за хляб-500гр.-350бр.; Чай- 300кут..;Ориз- 400кг.; Фасул- 230кг.;Леща- 130кг.;Жито- 60кг; Булгур- 20кг.; Елда- 8кг.; Мюсли- 100кг.;Тестени изделия- фиде, спагени, макарони, кус-кус- 350кг.; Грис- 100кг.; Нишесте-100гр.- 3100бр.к.Овесени ядки- 300кг.; Кроасани – 600бр.; Картофи- 2700кг..; Лук-1100кг.; Домати- 1400кг.;Пипер- 130кг.;Зеле- 1500кг.;Моркови- 950кг.;Круши- 530кг.; Кайсия- 250кг.;Тиква- 220кг.; Ряпа- 200кг.;Тиквички- 120кг.; Червено цвекло- 20кг.; Грозде- 810кг.; Сливи- 120кг.; Репички- 65връзки; Зелен лук- 100вр.;Салата- 410бр.; Диня-600кг.;Пъпеши- 120кг.;Банан- 3800кг.;Портокал- 2400кг.; Праскови- 330кг.;Ябълки- 4000кг.;Череши- 330кг.; Ягоди -110кг.; Нектарини- 130кг.; Краставици- 2400кг.;Киви- 810кг.; Мандарини- 750кг.; Натурален сок- 11300л.; Маслини- 150кг.;Бисквити обикновени- 1200бр.; Мед-0,400кг.- 5кг.; Закуски – 1450бр.;Козунак- 150бр; Замразени зеленчуци: грах-168кг.; зелен боб-105кг., печен пипер- 10кг., спанак- 280кг., царевица- 120кг., тиквички- 120кг., пипер-80кг., гювеч-50кг., микс- 55кг., разл.зеленчици- 80кг., рязан пипер- 70кг., карфиол- 5кг.- 650кг.; Канела-400бр.; Каша- 120бр.; Сухо мляко -100кг.; Локум- 100бр. Нектар- 150бр.; Подправки –10кг.; Халва – 75кг.; Меден десерт- 150бр. Количества на хранителните продукти, предмет на доставката са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не ги усвои (да не закупи) в пълен обем в зависимост от възникналата необходимост.

Прогнозна стойност, без ДДС
132200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на преработени плодове и зеленчуци”
1) Кратко описание

Ще си извършва доставка до складовете на детските заведения и детската млечната кухня, намиращи се на следните адреси: 1. ОДЗ „Щастливо детство”- гр.Белослав, ул.”Роза” № 2; 2. ОДЗ „Първи юни” – гр.Белослав, кв.”Младост”, до Поликлиниката; 3. ОДЗ „Дора Габе” – с.Езерово, ул.”В. Левски” № 12; 4. Детска млечна кухня – гр.Белослав. Доставките ще се извършват периодично, след заявка. Заявките са седмични и се представят на избраният за изпълнител на поръчката в последният работен ден на седмицата, предхождаща седмицата, за която заявката се отнася. Доставките се извършват с транспорт на изпълнителя. Всички доставени хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, Европейското и националното законодателство Участниците трябва да предложат процент отстъпка от базовите цени (средномесечните цени на едро за Варненска област) от информационния бюлетин на „Система за агропазарна информация” (САПИ) ЕООД. Този процент следва да е един и същ за всички хранителни продукти. Количествата на хранителните продукти са според нуждите на детските заведения и детска млечна кухня на територията на Община Белослав;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15331400, 15332200, 15332300

Описание:

Зеленчуци в консерва и/или в кутия
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
Ядки, преработени

3) Количество или обем

Консервирани зеленчуци - 0,680кг., Паприкаш - 240бр., Гювеч- 450бр.; Домати консерва- 0,680кг.- 2900бр.; Доматено пюре-0,680кг.- 135бр.; Лютеница-0.320 кг. - 190бр.; Кисели краставици- 0,680 кг. -100бр.; Компот(различни видове) -0,680кг..- 1500бр.; Конфитюр (различни видове) - 0,680кг.-320бр.; Мармалад- 0,360кг. 10бр.; Орехи- 90кг. Количества на хранителните продукти, предмет на доставката са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не ги усвои (да не закупи) в пълен обем в зависимост от възникналата необходимост.

Прогнозна стойност, без ДДС
8800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Обособената позиция е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП;