Версия за печат

00384-2013-0008

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 8 от 30.10.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Автомобилът, предмет на настоящата поръчка, следва да бъде фабрично нов, неупотребяван. Участникът трябва да достави автомобилът с гаранция и доказан произход. Доставеният лек автомобил, предмет на настоящата поръчка трябва да отговаря минимум на следните параметри: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1.1.6 мин 100 к.с., бензин 4x4 2.Цвят - бял 3.Газов инжекцион / бутилка на мястото на резервната гума 4.Допълнителен комплект зимни гуми 215 /65R/16 с метални джанти 5.Защитна кора под двигателя 6.ABS - Антиблокираща система на спирачките 7.AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране 8.ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията 9.ASR - Електронна система за контрол на сцеплението 10.Въздушна възглавница за водача 11.Въздушна възглавница за пътника до водача 12.Възможност за ръчно деактивиране на предната въздушна възглавница за пътника до водача 13.Предни странични въздушни възглавници, предпазващи гръдния кош и таза 14.Предни триточкови предпазни колани 15.Три задни триточкови предпазни колани 16.Система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете крайни места на задната седалка 17.Блокировка на задните врати за сигурност на децата в автомобила 18.Дневни светлини 19.Сервоусилвател на волана 20.Електронен имобилайзер 21.Възможност за ЕКО режим на работа на двигателя 22.Стандартно отопление с 4 степени на регулиране и с рециклиране на въздуха 23.Поленов филтър 24.Аксесоари за пушачи (подвижен пепелник и запалка) 25.Отопляемо задно стъкло 26.Заключване на капачката на резервоара 27.Звукова сигнализация за забравени включени светлини 28.Сигнализация за незакопчан колан 29.Тонирани стъкла 30.Подготовка за радио оборудване 31.Стоманени джанти 16'' 32.Пълноразмерна резервна гума 33.Предни електрически стъкла 34.Радио 2DIN CD с интегриран 3-лентов дисплей и управление от волана, MP3 прослушване през USB/AUX/Аудио стрийминг, Bluetooth 35.4 високоговорителя 36.Надлъжни релси на покрива 37.Централно заключване 38.Дистанционно отключване/заключване на вратите 39.Автоматично заключване на вратите при движение 40.Климатик 41.Борд компютър 42.Фарове за мъгла 43.Електрически, отопляеми странични огледала 44.Делима задна седалка 1/3 - 2/3 45.Предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина 46.Регулируем във височина волан 47.Регулируема във височина седалка на водача 48.Импулсно предно стъкло на водача 49.Задни електрически стъкла 50.Хромирани надлъжни релси на покрива 51.Затъмнени задни стъкла 52.Алуминиеви джанти 16'' 53.Хромирани елементи под праговете на вратите, 54.Предната и задна броня + Хромиран накрайник на ауспуха + Тъмно сиви странични огледала - задължителна опция ДВИГАТЕЛ Тип бензин Multipoint Работен обем (см3) - 1 600 Брой цилиндри / клапани 4/16 Максимална мощност к.с. (kW) @ об/мин до 105 (77) @ 5 750 Максимален въртящ момент Nm @ об/мин до 148 @ 3 750 ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ Механична BVM Брой предавки - 6 Максимална скорост (км/ч) мин. 160 РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км) Смесен маx. 8.0 Извънградски мах. 7.0 Градски мах 10.5 CO2 ЕМИСИИ (г/км) Емисии на CO2 - смесен цикъл до 185 Емисии на CO2 - извънградски цикъл до 161 Емисии на CO2 - градски цикъл до 242 КОЛЕЛА И ГУМИ Гуми 215/65 R 16 M+S РАЗМЕРИ (мм) Междуосие до 2 680 Дължина 4 320 Ширина без / с огледала до 2 000 Височина без / с надлъжни релси до 1 700 МАСА (кг) Маса при празен автомобил до 1 300 Максимално допустимо тегло с пълен товар (M.M.A.C.) до 1 800 Полезен товар max (C.U.) до 520 Максимално допустима маса на ремарке със спирачки до 1 500 Максимално допустима маса на ремарке без спирачки до 700 ОБЕМИ (л) Горивен резервоар - бензин / газ 50 ПРОХОДИМОСТ Преден / Заден ъгъл на проходимост мин. 30° Междуосов ъгъл на проходимостмин 20° Пътен просвет при празен автомобил 4x2/4x4 (мм) мин 200

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 3 от ЗОП, при спазване разпоредбите на глава пета от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.10.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Иво Ценов Цветков
Длъжност: Кмет на Община Бяла Слатина