Информация за преписката

Възложител: Община Чирпан
Номер: 00240-2020-0010
Адрес на профила на купувача: http://92.247.126.180/ProcCenter4/ZOP/CustomerProfile
Процедура: Публично състезание
Описание: Предвиждат се извършването на следните СРР по участъци от четвъртокласната пътна мрежа : Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, извозване, оформяне рязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез. Позицията включва необходимата механизация, инструменти и работен екип за обработка с фугорез, оформяне с фреза, почистване със сгъстен въздух, напръскване с битумна емулсия, доставка и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 4 см от краищата към средата на кръпката и механично уплътняване с валяк или трамбовка, включително обкантване на фугата с разтопен битум и поръсване с пясък .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984132   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984133   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   998616   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.10.2020 г.  29.10.2020 г. 
4   1005611   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2021 г.  25.01.2021 г.