Информация за преписката

Възложител: Община Провадия
Номер: 00392-2020-0016
Адрес на профила на купувача: http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=260&dr=0
Процедура: Публично състезание
Описание: Текущ ремонт на подлези в гр. Провадия - в рамките на обществената поръчка се предвижда извършване на текущ ремонт на пет броя подлези в гр. Провадия, находящи се на ул. "Хан Крум", ул. "Христо Ботев", ул. "Борис Мавроганов", ул. "Петко Шидеров" и ул. "Македонска".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984109   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984110   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   985210   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         22.06.2020 г.  22.06.2020 г. 
4   994800   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.09.2020 г.  23.09.2020 г. 
5   1006959   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
6   1006960   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
7   1006961   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
8   1007139   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2021 г.  09.02.2021 г. 
9   1007167   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.02.2021 г.  09.02.2021 г. 
10   1020183   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.09.2021 г.  09.09.2021 г. 
11   1022362   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.10.2021 г.  20.10.2021 г.