Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Нови Искър"
Номер: 01266-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.novi-iskar.bg/obschestveni-porchki.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Ремонт и реконструкция на парк „Кестените“, кв.Славовци, гр. Нови Искър – ІІ-ри етап – реновиране на ограда и изграждане на: осветление, открита сцена, игрище за тенис на корт, паркинг, тротоари и чешма С оглед спецификите на предвиденото за изпълнение строителство и в съответствие с разработеното в одобрения за изпълнение работен проект са предоставени количествени сметки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983766   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   984030   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г.