Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Кремиковци"
Номер: 01261-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://kremikovci.org/index.php/profil-na-kupuvacha/publichno-sastezanie/337-009-02
Процедура: Публично състезание
Описание: СМР по изграждане на нова детска градина – филиал в кв. Сеславци за две градински групи, район „Кремиковци“ – Столична община.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983756   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983759   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г.