Информация за преписката

Възложител: Община Долна баня
Номер: 01024-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://dolna-banya.nit.bg/proczeduri-po-zop.html
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Почистване на Селско дере с дължина 1400 м, находящо се в гр. Долна Баня, общ. Долна Баня

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983608   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   990257   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.08.2020 г.  06.08.2020 г.