Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2020-0010
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни”, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983480   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   983492   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1008896   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.03.2021 г.  12.03.2021 г. 
4   1009915   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2021 г.  26.03.2021 г. 
5   1010893   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.04.2021 г.  12.04.2021 г. 
6   1011005   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.04.2021 г.  15.04.2021 г. 
7   1011123   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.04.2021 г.  16.04.2021 г. 
8   1012163   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.04.2021 г.  03.05.2021 г. 
9   1012169   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.04.2021 г.  03.05.2021 г. 
10   1012192   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.04.2021 г.  03.05.2021 г. 
11   1012254   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
12   1012365   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.05.2021 г.  13.05.2021 г. 
13   1012368   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.05.2021 г.  13.05.2021 г. 
14   1012371   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.05.2021 г.  13.05.2021 г. 
15   1012383   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.05.2021 г.  13.05.2021 г. 
16   1012387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.05.2021 г.  13.05.2021 г. 
17   1012431   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.05.2021 г.  13.05.2021 г. 
18   1012500   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.05.2021 г.  14.05.2021 г. 
19   1012770   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
20   1013106   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.05.2021 г.  21.05.2021 г. 
21   1013134   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.05.2021 г.  25.05.2021 г. 
22   1013198   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.05.2021 г.  25.05.2021 г. 
23   1013233   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2021 г.  25.05.2021 г. 
24   1013394   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
25   1013418   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
26   1013561   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
27   1013567   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
28   1013568   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
29   1013654   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
30   1013671   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
31   1013761   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2021 г.  03.06.2021 г. 
32   1013803   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2021 г.  03.06.2021 г. 
33   1013833   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2021 г.  03.06.2021 г. 
34   1013863   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2021 г.  04.06.2021 г. 
35   1013867   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2021 г.  04.06.2021 г. 
36   1013984   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
37   1014024   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
38   1014166   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2021 г.  10.06.2021 г. 
39   1014326   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2021 г.  11.06.2021 г. 
40   1014376   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
41   1014443   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
42   1014446   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
43   1014447   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
44   1014491   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
45   1014585   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2021 г.  16.06.2021 г. 
46   1014597   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2021 г.  17.06.2021 г. 
47   1015023   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
48   1015082   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2021 г.  25.06.2021 г. 
49   1015107   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.06.2021 г.  25.06.2021 г. 
50   1015134   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
51   1015174   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
52   1015214   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
53   1015255   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
54   1015654   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
55   1015658   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
56   1015660   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
57   1015683   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2021 г.  30.06.2021 г. 
58   1015684   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2021 г.  30.06.2021 г. 
59   1015703   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2021 г.  01.07.2021 г. 
60   1015707   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2021 г.  01.07.2021 г. 
61   1015768   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2021 г.  01.07.2021 г. 
62   1015805   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2021 г.  01.07.2021 г. 
63   1015842   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2021 г.  02.07.2021 г. 
64   1015862   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2021 г.  02.07.2021 г. 
65   1015866   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2021 г.  02.07.2021 г. 
66   1015882   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.06.2021 г.  02.07.2021 г. 
67   1015912   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.06.2021 г.  05.07.2021 г. 
68   1015943   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.06.2021 г.  05.07.2021 г. 
69   1015944   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.06.2021 г.  05.07.2021 г. 
70   1015946   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.06.2021 г.  05.07.2021 г. 
71   1015960   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
72   1015979   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
73   1016019   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
74   1016023   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
75   1016062   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
76   1016085   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2021 г.  07.07.2021 г. 
77   1016104   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2021 г.  08.07.2021 г. 
78   1016193   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
79   1016204   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
80   1016205   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
81   1016236   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
82   1016422   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
83   1016470   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
84   1016490   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
85   1016491   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
86   1016516   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
87   1016609   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.07.2021 г.  15.07.2021 г. 
88   1016610   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.07.2021 г.  15.07.2021 г. 
89   1016625   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.07.2021 г.  15.07.2021 г. 
90   1016677   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.07.2021 г.  16.07.2021 г. 
91   1016687   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.07.2021 г.  16.07.2021 г. 
92   1016782   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
93   1016843   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
94   1016868   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
95   1016871   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
96   1016885   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
97   1016920   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2021 г.  20.07.2021 г. 
98   1017026   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.07.2021 г.  22.07.2021 г. 
99   1017208   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
100   1017211   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
101   1017252   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
102   1017359   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
103   1017376   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
104   1017381   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
105   1017461   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2021 г.  29.07.2021 г. 
106   1017469   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2021 г.  29.07.2021 г. 
107   1017502   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
108   1017505   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
109   1017516   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
110   1017551   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
111   1017560   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
112   1017561   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
113   1017565   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
114   1017578   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
115   1017638   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
116   1017688   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
117   1017752   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
118   1017755   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
119   1017777   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
120   1017832   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2021 г.  05.08.2021 г. 
121   1017834   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2021 г.  05.08.2021 г. 
122   1017919   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
123   1017928   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
124   1017977   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
125   1017991   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
126   1017992   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
127   1018079   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
128   1018089   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
129   1018093   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
130   1018114   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
131   1018180   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
132   1018198   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
133   1018399   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.08.2021 г.  13.08.2021 г. 
134   1018400   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.08.2021 г.  13.08.2021 г. 
135   1018449   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
136   1018452   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
137   1018567   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
138   1018568   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
139   1018608   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
140   1018658   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.08.2021 г.  19.08.2021 г. 
141   1018738   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.08.2021 г.  19.08.2021 г. 
142   1018869   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
143   1018911   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
144   1018912   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
145   1018926   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
146   1018928   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
147   1018930   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
148   1018931   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
149   1019008   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
150   1019009   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
151   1019071   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
152   1019327   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.08.2021 г.  27.08.2021 г. 
153   1019328   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.08.2021 г.  27.08.2021 г. 
154   1019449   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
155   1019450   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
156   1019472   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
157   1019592   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2021 г.  02.09.2021 г. 
158   1019624   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2021 г.  02.09.2021 г. 
159   1019670   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.08.2021 г.  03.09.2021 г. 
160   1019674   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.08.2021 г.  03.09.2021 г. 
161   1019877   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
162   1019878   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
163   1019930   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
164   1020028   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
165   1020040   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
166   1020105   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.09.2021 г.  10.09.2021 г. 
167   1020131   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
168   1020144   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
169   1020145   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
170   1020172   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
171   1020222   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
172   1020290   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
173   1020556   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
174   1020667   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
175   1021028   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.09.2021 г.  27.09.2021 г. 
176   1021029   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.09.2021 г.  27.09.2021 г. 
177   1021107   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.09.2021 г.  30.09.2021 г. 
178   1021386   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2021 г.  04.10.2021 г. 
179   1021392   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2021 г.  04.10.2021 г. 
180   1021419   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2021 г.  04.10.2021 г. 
181   1021443   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2021 г.  05.10.2021 г. 
182   1021483   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
183   1021494   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
184   1021521   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
185   1021577   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2021 г.  08.10.2021 г. 
186   1021631   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.10.2021 г.  11.10.2021 г. 
187   1021632   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.10.2021 г.  11.10.2021 г. 
188   1021799   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.10.2021 г.  14.10.2021 г. 
189   1021882   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.10.2021 г.  14.10.2021 г. 
190   1021899   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.10.2021 г.  14.10.2021 г. 
191   1021900   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.10.2021 г.  14.10.2021 г. 
192   1021968   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
193   1021971   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
194   1022081   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
195   1022136   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
196   1022157   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2021 г.  20.10.2021 г. 
197   1022166   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2021 г.  21.10.2021 г. 
198   1022173   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2021 г.  21.10.2021 г. 
199   1022272   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.10.2021 г.  22.10.2021 г. 
200   1022585   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.10.2021 г.  28.10.2021 г. 
201   1022655   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.10.2021 г.  29.10.2021 г. 
202   1022763   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.10.2021 г.  29.10.2021 г. 
203   1022811   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.10.2021 г.  01.11.2021 г. 
204   1022812   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.10.2021 г.  01.11.2021 г. 
205   1022906   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2021 г.  03.11.2021 г. 
206   1023294   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.11.2021 г.  11.11.2021 г. 
207   1023427   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.11.2021 г.  16.11.2021 г. 
208   1023431   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.11.2021 г.  16.11.2021 г. 
209   1023439   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.11.2021 г.  16.11.2021 г. 
210   1023490   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.11.2021 г.  11.11.2021 г. 
211   1023534   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.11.2021 г.  16.11.2021 г. 
212   1023729   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2021 г.  19.11.2021 г. 
213   1023754   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2021 г.  19.11.2021 г. 
214   1023761   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.11.2021 г.  19.11.2021 г. 
215   1023852   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.11.2021 г.  22.11.2021 г. 
216   1023964   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2021 г.  22.11.2021 г. 
217   1024008   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.11.2021 г.  24.11.2021 г. 
218   1024036   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.11.2021 г.  25.11.2021 г. 
219   1024064   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2021 г.  26.11.2021 г. 
220   1024074   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2021 г.  26.11.2021 г. 
221   1024077   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2021 г.  26.11.2021 г. 
222   1024081   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2021 г.  26.11.2021 г. 
223   1024094   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2021 г.  26.11.2021 г. 
224   1024153   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
225   1024195   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
226   1024296   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
227   1024313   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
228   1024365   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.11.2021 г.  02.12.2021 г. 
229   1024560   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.12.2021 г.  02.12.2021 г. 
230   1024664   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.12.2021 г.  09.12.2021 г. 
231   1024769   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.12.2021 г.  09.12.2021 г. 
232   1025237   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
233   1025238   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
234   1025386   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
235   1025387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
236   1025482   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2021 г.  23.12.2021 г. 
237   1025551   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2021 г.  24.12.2021 г. 
238   1025759   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2021 г.  03.01.2022 г. 
239   1025761   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2021 г.  03.01.2022 г. 
240   1025797   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2021 г.  03.01.2022 г. 
241   1025798   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2021 г.  03.01.2022 г. 
242   1025863   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.01.2022 г.  04.01.2022 г. 
243   1025921   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.01.2022 г.  04.01.2022 г. 
244   1025922   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.01.2022 г.  04.01.2022 г. 
245   1025947   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
246   1025952   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
247   1025973   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
248   1025977   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
249   1026010   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
250   1026041   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
251   1026042   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
252   1026097   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
253   1026098   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
254   1026099   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
255   1026100   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
256   1026244   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
257   1026249   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
258   1026251   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
259   1026253   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
260   1026254   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
261   1026290   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
262   1026410   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
263   1026411   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
264   1026431   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
265   1026433   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
266   1026503   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
267   1026504   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
268   1026505   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
269   1026566   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
270   1026593   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
271   1026594   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
272   1026596   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
273   1026598   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
274   1026600   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
275   1026602   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
276   1026604   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
277   1026605   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
278   1026674   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
279   1026692   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
280   1026695   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
281   1026739   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
282   1026740   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
283   1026894   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
284   1026895   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
285   1026896   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
286   1026910   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
287   1026912   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
288   1026918   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
289   1026919   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
290   1026921   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
291   1027021   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
292   1027038   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
293   1027040   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
294   1027041   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
295   1027042   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
296   1027043   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
297   1027044   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
298   1027079   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
299   1027080   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
300   1027081   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
301   1027095   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
302   1027096   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
303   1027097   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
304   1027098   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
305   1027174   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
306   1027176   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
307   1027178   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
308   1027179   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
309   1027252   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
310   1027253   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
311   1027254   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
312   1027255   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
313   1027256   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
314   1027257   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
315   1027258   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
316   1027259   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
317   1027289   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
318   1027290   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
319   1027299   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
320   1027316   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
321   1027318   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
322   1027320   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
323   1027321   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
324   1027481   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
325   1027482   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
326   1027483   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
327   1027484   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
328   1027488   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
329   1027489   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
330   1027490   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
331   1027501   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
332   1027529   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
333   1027531   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
334   1027538   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
335   1027539   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
336   1027541   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
337   1027555   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
338   1027577   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
339   1027578   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
340   1027580   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
341   1027581   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
342   1027582   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
343   1027583   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
344   1027585   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
345   1027586   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
346   1027588   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
347   1027589   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
348   1027590   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
349   1027591   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
350   1027594   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
351   1027596   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
352   1027624   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
353   1027639   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
354   1027646   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
355   1027652   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
356   1027662   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
357   1027663   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
358   1027665   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
359   1027666   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
360   1027667   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
361   1027668   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
362   1027677   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
363   1027732   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
364   1027733   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
365   1027734   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
366   1027819   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
367   1027821   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
368   1027822   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
369   1027824   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
370   1027825   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
371   1027828   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
372   1027830   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
373   1027832   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
374   1027834   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
375   1027839   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
376   1027847   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
377   1027854   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
378   1027869   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
379   1027874   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
380   1027879   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
381   1027902   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
382   1027908   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
383   1027921   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
384   1027930   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
385   1027934   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
386   1027942   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
387   1027943   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
388   1027955   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       24.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
389   1027956   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
390   1027962   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
391   1027971   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
392   1027972   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
393   1027973   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
394   1027975   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
395   1027977   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
396   1028043   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
397   1028045   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
398   1028049   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
399   1028050   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
400   1028052   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
401   1028067   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
402   1028068   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
403   1028083   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
404   1028086   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
405   1028088   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
406   1028103   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
407   1028107   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
408   1028123   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
409   1028135   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
410   1028136   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
411   1028147   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
412   1028149   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
413   1028160   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
414   1028164   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
415   1028172   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
416   1028176   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
417   1028180   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
418   1028184   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
419   1028193   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
420   1028194   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
421   1028195   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
422   1028196   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
423   1028198   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
424   1028252   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
425   1028254   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
426   1028255   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
427   1028256   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
428   1028257   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
429   1028288   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
430   1028344   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
431   1028350   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
432   1028352   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
433   1028354   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
434   1028357   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
435   1028371   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
436   1028375   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
437   1028416   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
438   1028450   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
439   1028471   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
440   1028509   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
441   1028510   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
442   1028512   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
443   1028513   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
444   1028537   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
445   1028538   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
446   1028540   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
447   1028607   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
448   1028610   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
449   1028612   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
450   1028615   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
451   1028621   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
452   1028623   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
453   1028627   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
454   1028628   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
455   1028632   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
456   1028634   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
457   1028635   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
458   1028636   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
459   1028638   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
460   1028639   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
461   1028648   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
462   1028659   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
463   1028683   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
464   1028685   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
465   1028706   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
466   1028707   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
467   1028726   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
468   1028738   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
469   1028745   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
470   1028753   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
471   1028777   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
472   1028779   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
473   1028789   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
474   1028790   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
475   1028793   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
476   1028843   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
477   1028868   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
478   1028873   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
479   1028899   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
480   1028900   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
481   1028920   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
482   1028966   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
483   1028974   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
484   1028994   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
485   1028995   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
486   1028997   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
487   1029022   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
488   1029038   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
489   1029043   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
490   1029046   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
491   1029047   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
492   1029067   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
493   1029071   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
494   1029072   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
495   1029076   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
496   1029077   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
497   1029078   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
498   1029079   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
499   1029084   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
500   1029088   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
501   1029098   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.01.2022 г.  03.02.2022 г. 
502   1029103   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.01.2022 г.  03.02.2022 г. 
503   1029108   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
504   1029110   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
505   1029111   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
506   1029112   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
507   1029134   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
508   1029135   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
509   1029140   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
510   1029143   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
511   1029165   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
512   1029172   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
513   1029177   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
514   1029182   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
515   1029185   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
516   1029186   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
517   1029187   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
518   1029188   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
519   1029189   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
520   1029190   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
521   1029192   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
522   1029238   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.02.2022 г.  04.02.2022 г. 
523   1029257   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
524   1029263   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
525   1029269   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
526   1029280   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
527   1029285   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
528   1029290   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
529   1029294   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
530   1029297   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
531   1029299   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
532   1029303   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
533   1029308   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
534   1029316   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
535   1029327   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
536   1029329   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
537   1029330   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
538   1029332   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
539   1029335   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
540   1029336   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
541   1029338   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
542   1029340   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
543   1029343   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
544   1029351   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
545   1029413   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
546   1029447   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
547   1029733   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
548   1029734   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
549   1029756   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
550   1029757   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
551   1029780   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
552   1029837   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2022 г.  10.02.2022 г. 
553   1029838   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2022 г.  10.02.2022 г. 
554   1029839   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2022 г.  10.02.2022 г. 
555   1029841   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2022 г.  10.02.2022 г. 
556   1029946   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
557   1029980   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
558   1029982   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
559   1030148   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г. 
560   1030189   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г. 
561   1030191   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г. 
562   1030479   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2022 г.  18.02.2022 г. 
563   1030481   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2022 г.  18.02.2022 г. 
564   1030485   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2022 г.  18.02.2022 г. 
565   1030569   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
566   1030570   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
567   1030571   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
568   1030572   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
569   1030621   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  22.02.2022 г. 
570   1030712   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
571   1030713   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
572   1030751   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  24.02.2022 г. 
573   1030832   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.02.2022 г.  25.02.2022 г. 
574   1030844   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.02.2022 г.  28.02.2022 г. 
575   1030901   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.02.2022 г.  01.03.2022 г. 
576   1030902   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.02.2022 г.  01.03.2022 г. 
577   1030903   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.02.2022 г.  01.03.2022 г. 
578   1030951   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
579   1030952   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
580   1030953   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
581   1030955   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
582   1030956   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
583   1030977   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
584   1030979   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
585   1030980   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
586   1030981   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
587   1031011   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
588   1031016   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
589   1031035   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
590   1031036   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
591   1031037   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
592   1031099   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
593   1031100   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
594   1031102   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
595   1031103   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
596   1031188   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
597   1031192   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
598   1031217   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
599   1031218   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
600   1031219   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
601   1031276   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2022 г.  08.03.2022 г. 
602   1031278   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2022 г.  08.03.2022 г. 
603   1031380   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
604   1031381   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
605   1031382   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
606   1031383   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
607   1031481   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
608   1031483   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
609   1031486   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
610   1031489   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
611   1031490   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
612   1031534   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.03.2022 г.  11.03.2022 г. 
613   1031536   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.03.2022 г.  11.03.2022 г. 
614   1031537   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.03.2022 г.  11.03.2022 г. 
615   1031539   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.03.2022 г.  11.03.2022 г. 
616   1031553   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.03.2022 г.  11.03.2022 г. 
617   1031557   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.03.2022 г.  11.03.2022 г. 
618   1031560   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.03.2022 г.  11.03.2022 г. 
619   1031821   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
620   1031982   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
621   1031985   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
622   1032057   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
623   1032058   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
624   1032059   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
625   1032060   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
626   1032061   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
627   1032062   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
628   1032063   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
629   1032064   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
630   1032066   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
631   1032067   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
632   1032068   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
633   1032172   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
634   1032250   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2022 г.  24.03.2022 г. 
635   1032251   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2022 г.  24.03.2022 г. 
636   1032252   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2022 г.  24.03.2022 г. 
637   1032255   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2022 г.  24.03.2022 г. 
638   1032258   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2022 г.  24.03.2022 г. 
639   1032261   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2022 г.  24.03.2022 г. 
640   1032262   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2022 г.  24.03.2022 г. 
641   1032263   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2022 г.  24.03.2022 г. 
642   1032264   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2022 г.  24.03.2022 г. 
643   1032265   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2022 г.  24.03.2022 г. 
644   1032475   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
645   1032476   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
646   1032477   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
647   1032526   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
648   1032527   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
649   1032535   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
650   1032536   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
651   1032537   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
652   1032538   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
653   1032541   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
654   1032542   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г. 
655   1032588   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.03.2022 г.  31.03.2022 г. 
656   1032866   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2022 г.  08.04.2022 г. 
657   1033010   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.04.2022 г.  13.04.2022 г. 
658   1033050   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
659   1033051   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
660   1033080   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
661   1033083   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
662   1033100   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
663   1033101   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
664   1033107   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
665   1033129   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
666   1033130   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
667   1033137   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
668   1033142   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
669   1033150   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
670   1033151   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
671   1033160   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
672   1033379   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.04.2022 г.  21.04.2022 г. 
673   1033389   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.04.2022 г.  21.04.2022 г. 
674   1033961   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2022 г.  13.05.2022 г.