Информация за преписката

Възложител: Община Лясковец
Номер: 00137-2020-0008
Адрес на профила на купувача: https://www.lyaskovets.bg/d4_adm_buyerprofile.php
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец” с включени две обособени позиции: - Обособена позиция 1. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Джулюница, Община Лясковец” и - Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983543   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983550   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   996473   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.10.2020 г.  08.10.2020 г. 
4   1004748   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2021 г.  14.01.2021 г. 
5   1004750   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2021 г.  14.01.2021 г.