Информация за преписката

Възложител: Община Кочериново
Номер: 00777-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.ob-kocherinovo.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/
Процедура: Публично състезание
Описание: строително ремонтни работи по аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500куб.м и аварийен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност Ридо, гр. Кочериново, община Кочериново. Изпълнителя следва да изпълни строежа съобразно спецификите на предвиденото за изпълнение строителство и в съответствие с разработеното в одобрения за изпълнение проект и количествените сметки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983141   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983167   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   993779   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.09.2020 г.  10.09.2020 г. 
4   997912   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.10.2020 г.  26.10.2020 г. 
5   998386   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         27.10.2020 г.  28.10.2020 г.