Информация за преписката

Възложител: Община Провадия
Номер: 00392-2020-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=257&dr=0
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка и монтаж на прожектори, осветители и табла за улично осветление за Спортна площадка - гр. Провадия и по улици в част от населените места в Община Провадия - в рамките на обществената поръчка се предвижда извършване на доставка и моннтаж на 20 броя LED прожектори 150W, 13830 Lm, 5000 K, L50/H280/W210; доставка и моннаж на 172 броя улични LED осветители 40W, 4800 Lm, 5000K, IP67; доставка и монтаж на 16 броя табла за упправление на уличното осветление с включени контактор, часовник и предпазители; изнасяне на апаратура за управление на уличното осветление извън трафопост - 16 броя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983300   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983302   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   997380   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.10.2020 г.  16.10.2020 г. 
4   1001061   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.11.2020 г.  01.12.2020 г. 
5   1001062   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.11.2020 г.  01.12.2020 г. 
6   1001063   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.11.2020 г.  01.12.2020 г. 
7   1001064   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.11.2020 г.  01.12.2020 г. 
8   1001065   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.11.2020 г.  01.12.2020 г. 
9   1001066   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.11.2020 г.  01.12.2020 г. 
10   1001067   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.11.2020 г.  01.12.2020 г.