Информация за преписката

Възложител: Община Асеновград
Номер: 00022-2020-0019
Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200609fdAD2084952
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР за подмяна на водопровод и канализация по ул. „Отец Паисий” в гр. Асеновград, включително рехабилитация на пътната настилка, подмяна на тротоарни настилки, улични бордюри и др. дейности.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983309   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983314   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   993737   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.09.2020 г.  10.09.2020 г. 
4   1022915   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.11.2021 г.  01.11.2021 г.