Информация за преписката

Възложител: Община Роман
Номер: 00253-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Roman
Процедура: Открита процедура
Описание: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА РОМАН“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982318   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   982322   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1017981   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
4   1031696   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.03.2022 г.  16.03.2022 г.