Информация за преписката

Възложител: Община Петрич
Номер: 00212-2020-0016
Адрес на профила на купувача: http://info-m.eu/petrichnew/?p=7798
Процедура: Публично състезание
Описание: Ремонт на уличната и водопроводна мрежа на ул. „Цар Симеон“ гр. Петрич, включително доставка и монтаж на тръби DN315 PEHD, PE100RC, PN10 - 432 м, DN355 PEHD, PE100RC, PN10 - 360 м, DN140 PEHD, PE100RC, PN10 - 264 м, DN315 PEHD, PE100RC, PN10 - 830 м, доставка и полагане на плътен асфалтобетон с деб. 5 см – 19646,50 м2, доставка и полагане на сиви бетонови бордюри с размер 18/35/50 – 205 м, хоризонтална маркировка – 480 м2, пътни знаци – 15 бр.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982077   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
2   982078   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
3   1007597   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.02.2021 г.  16.02.2021 г.