Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Номер: 00571-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=440
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години. Обособена позиция 1 - Доставка на кабели, проводници и кабелна арматура. Обособена позиция 2 - Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982036   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
2   991156   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         17.08.2020 г.  17.08.2020 г. 
3   992055   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         24.08.2020 г.  24.08.2020 г. 
4   1021468   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         04.10.2021 г.  04.10.2021 г. 
5   1044694   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.08.2023 г.  30.08.2023 г. 
6   1044885   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.09.2023 г.  13.09.2023 г. 

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.