Информация за преписката

Възложител: Община Търговище
Номер: 00299-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#100
Процедура: Открита процедура
Описание: Демонтаж, складиране и извозване на старата дограма, изработка и монтаж на нова PVC /алуминиева дограма, монтаж на вътрешни и външни подпрозоречни дъски, изработка и монтаж на комарници, обработка на отворите около новата дограма в общински сгради на територията на община Търговище и извън нея.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981970   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   981972   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1001096   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.12.2020 г.  04.12.2020 г. 
4   1022849   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.10.2021 г.  29.10.2021 г.