Информация за преписката

Възложител: "Електроразпределителни мрежи Запад" АД /предишно наименование - ЧЕЗ Разпределение България АД /; /предишно наименование Електроразпределение - Столично АД/
Номер: 01467-2020-0048
Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false
Процедура: Открита процедура
Описание: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник и Кюстендил от лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България” АД", реф. № PPC 20-063.Предметът на поръчката е разделен на 4 (четири) об. поз., както следва: Об. поз.№1: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Благоевград"; Об. поз.№2: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич“;... Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982008   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   982010   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1002334   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     14.12.2020 г.  17.12.2020 г. 
4   1016721   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     13.07.2021 г.  16.07.2021 г. 
5   1018511   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     11.08.2021 г.  16.08.2021 г.