Информация за преписката

Възложител: Община Чепеларе
Номер: 00064-2020-0005
Адрес на профила на купувача: https://chepelare.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=wb0Uwpe0QSw%3d
Процедура: Открита процедура
Описание: Съществуващото експлоатационно състояние на асфалтовата настилка на улиците в населените места на общината не е добро. На много места са образувани значителни деформации - улягания, множество единични и мрежовидни пукнатини, коловози и неравности. Експлоатационното състояние на водопроводната мрежа също не е добро. През годините е изпълнявана от различни видове тръби - най-старите водопроводи са метални, а положените на по-късен етап са етернитови. Впоследствие започва полагането на PVC тръби, а през последните години - PE тръби висока плътност. Вследствие многогодишната експлоатация водопроводната мрежа е амортизирана и възникват множество аварии. Експлоатационното дружество възстановява авариралите водопроводи, но в много случаи при пускане на водата след ремонт, от налягането тръбите се пукат на друго място. Поради липсата на подземен кадастър, много често не е известна дълбочината на полагане и диаметъра на тръбите, което също затруднява възстановяването.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981683   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   981684   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1008593   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.03.2021 г.  04.03.2021 г. 
4   1036562   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.07.2022 г.  28.07.2022 г.