Информация за преписката

Възложител: Община Пазарджик
Номер: 00385-2020-0022
Адрес на профила на купувача: https://pazardzhik.bg/bg/inzhenering-proektirane-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-tsentar-za-rabota-s-detsa-na-u
Процедура: Открита процедура
Описание: Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг - проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за обновяване на сградата на Център за работа с деца на улицата и прилежащото дворно пространство. За обект "Център за работа с деца на улицата" са налични обследване за енергийна ефективност, обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурен план и идеен архитектурен проект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981574   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   981576   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   999515   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.11.2020 г.  13.11.2020 г. 
4   1011844   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
5   1011853   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.04.2021 г.  29.04.2021 г. 
6   1020321   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
7   1028017   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г.