Информация за преписката

Възложител: Община Разлог
Номер: 00914-2020-0010
Адрес на профила на купувача: https://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/7522-otkrita-protzedura-00914-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог в участък от път III-1901“. При изпълнение на поръчката е предвидено се извърши реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог в участък от път III-1901 -О.Т. 37, О.Т.51а, О.Т.51, О.Т.58, О.Т.61, О.Т.78,О.Т.78а, О.Т.86, О.Т.88, О.Т.89, О.Т.90/О.Т.91а, О.Т.103, О.Т.101/О.Т.102, О.Т.97/О.Т.150, О.Т.98/О.Т.991, О.Т.96/О.Т.99, О.Т.94/О.Т.95,до О.Т.63/о.т.73- път III-1901”. Целта на поръчката е реконструкция на съществуващите участъци, подобряване на транспортно експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване безопасност на движението и добро отводняване на уличните платна.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981452   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   981453   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   999032   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.11.2020 г.  09.11.2020 г. 
4   1021540   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.10.2021 г.  05.10.2021 г.