Информация за преписката

Възложител: "Електроразпределителни мрежи Запад" АД /предишно наименование - ЧЕЗ Разпределение България АД /; /предишно наименование Електроразпределение - Столично АД/
Номер: 01467-2020-0045
Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808
Процедура: Открита процедура
Описание: „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област”, реф. № РРС 20-054. Предметът на поръчката е разделен на седем обособени позиции: Обособена позиция 1 - на територията на град София - ОЦ „Изток“; Обособена позиция 2 - на територията на град София - ОЦ „Запад“; Обособена позиция 3 - на територията на град София - ОЦ „Север“; Обособена позиция 4 - на територията на град София - ОЦ „Юг“; Обособена позиция 5 - на територията на София област - ОЦ „Самоков и Костенец“; Обособена позиция 6 - на територията на София област - ОЦ „Пирдоп и Ботевград“; Обособена позиция 7 - на територията на София област - ОЦ „Сливница и Своге“. Всеки участник може да подава оферта за всички обособени позиции (една или повече обособени позиции).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980968   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   980973   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     05.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   1007536   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     15.02.2021 г.  18.02.2021 г. 
4   1007538   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     15.02.2021 г.  18.02.2021 г. 
5   1007539   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     15.02.2021 г.  18.02.2021 г. 
6   1007540   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     15.02.2021 г.  18.02.2021 г. 
7   1007541   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     15.02.2021 г.  18.02.2021 г. 
8   1007850   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     18.02.2021 г.  22.02.2021 г. 
9   1008346   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     25.02.2021 г.  01.03.2021 г. 
10   1009001   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     10.03.2021 г.  12.03.2021 г. 
11   1018461   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     11.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
12   1020891   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     21.09.2021 г.  24.09.2021 г. 
13   1022852   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     29.10.2021 г.  01.11.2021 г. 
14   1024170   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     24.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
15   1032285   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     25.03.2022 г.  28.03.2022 г.