Информация за преписката

Възложител: Община Камено, област Бургас
Номер: 01008-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.kameno.bg/bg/public-orders
Процедура: Публично състезание
Описание: „Осъществяване на строително-монтажни работи по ремонт на Народно читалище „Просвета 1927“ в гр. Камено“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980770   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
2   980771   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
3   1001767   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.12.2020 г.  08.12.2020 г.