Информация за преписката

Възложител: Община Мизия
Номер: 00157-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2043%3A2020-6-inzhenering&catid=34%3Aobshtestveni-porachki&Itemid=54&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия, област Враца“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980394   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
2   980397   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
3   994437   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.09.2020 г.  17.09.2020 г. 
4   1019210   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.08.2021 г.  23.08.2021 г.