Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Сливен
Номер: 00145-2020-0039
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sli
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва в обхвата си изграждане и пускане в експлоатация на самостоятелна алармена система против проникване в сървърното помещение. което се намира на четвъртия етаж в административната сграда на ТП на НОИ - Сливен, находяща се на адрес гр. Сливен, бул. Стефан Караджа №10 и е с площ 28,13 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980368   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
2   980371   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
3   991224   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.08.2020 г.  18.08.2020 г. 
4   994281   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.09.2020 г.  16.09.2020 г.