Информация за преписката

Възложител: Община Кюстендил
Номер: 00426-2020-0020
Адрес на профила на купувача: https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx
Процедура: Открита процедура
Описание: Дейността включва оформяне на кръпката, почистване на основата със сгъстен въздух под налягане, намазване с битумна емулсия за осигуряване на връзка, запълване на дупката със студена асфалтова смес от краищата към средата и механично уплътняване с пневматичен валяк или трамбовка. Прогнозно количество студена асфалтова смес - 800 тона.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979379   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  01.06.2020 г. 
2   979380   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.05.2020 г.  01.06.2020 г. 
3   988033   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2020 г.  21.07.2020 г. 
4   1031787   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г.