Информация за преписката

Възложител: Община Ардино
Номер: 00532-2020-0026
Адрес на профила на купувача: http://www.ardino.bg/?pid=4,op1
Процедура: Публично състезание
Описание: Ремонт на обреден дом в гр. Ардино и ремонт на обществена тоалетна в общински пазар гр. Ардино.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979058   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
2   979059   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
3   993357   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.09.2020 г.  04.09.2020 г.