Информация за преписката

Възложител: Община Попово
Номер: 00012-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/123-procedurizop/2496-remont-pmreja-07052020.html
Процедура: Публично състезание
Описание: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РАМКИТЕ НА ГРАД ПОПОВО“, съгласно техническа спецификация и документация за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975993   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
2   975995   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.05.2020 г.  07.05.2020 г. 
3   985031   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.06.2020 г.  19.06.2020 г. 
4   1004407   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2021 г.  11.01.2021 г.