Информация за преписката

Възложител: Община Хасково
Номер: 00211-2020-0012
Адрес на профила на купувача: http://profil.haskovo.bg:1111/d/214b1a05a70ad2cda909855f657e937e
Процедура: Публично състезание
Описание: Избор на изпълнител на общесвтена поръка с предмет: Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ по пет обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975648   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
2   975649   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
3   991571   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.08.2020 г.  20.08.2020 г. 
4   995276   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.09.2020 г.  28.09.2020 г. 
5   1002006   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.12.2020 г.  10.12.2020 г. 
6   1016235   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.07.2021 г.  06.07.2021 г. 
7   1024048   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.11.2021 г.  23.11.2021 г. 
8   1024880   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.12.2021 г.  08.12.2021 г.