Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Публично състезание
Описание: Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери за храна на служителите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/01/2020 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   949239   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.12.2019 г.  13.12.2019 г. 
2   949257   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.12.2019 г.  13.12.2019 г. 
3   987254   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.07.2020 г.  10.07.2020 г.