Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД, съгласно спецификация приложена в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/12/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   943882   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.11.2019 г.  11.11.2019 г. 
2   943884   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.11.2019 г.  11.11.2019 г. 
3   975081   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.04.2020 г.  30.04.2020 г. 
4   987253   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.07.2020 г.  10.07.2020 г. 
5   1011422   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
6   1011423   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
7   1011424   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
8   1011425   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
9   1013899   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2021 г.  01.06.2021 г. 
10   1013902   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2021 г.  01.06.2021 г. 
11   1013906   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2021 г.  01.06.2021 г. 
12   1014636   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
13   1016772   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.07.2021 г.  16.07.2021 г. 
14   1016916   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.07.2021 г.  16.07.2021 г.