Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2019-0008
Адрес на профила на купувача: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 31 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/10/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   935324   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.09.2019 г.  26.09.2019 г. 
2   935331   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.09.2019 г.  26.09.2019 г. 
3   948935   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.12.2019 г.  12.12.2019 г. 
4   949968   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.12.2019 г.  18.12.2019 г. 
5   956659   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.01.2020 г.  28.01.2020 г. 
6   957511   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.01.2020 г.  31.01.2020 г. 
7   959131   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.02.2020 г.  10.02.2020 г. 
8   960839   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.02.2020 г.  19.02.2020 г. 
9   978791   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
10   978794   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
11   983030   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
12   1006176   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2021 г.  29.01.2021 г. 
13   1007267   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2021 г.  11.02.2021 г. 
14   1007574   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2021 г.  16.02.2021 г. 
15   1007810   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2021 г.  18.02.2021 г. 
16   1007814   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2021 г.  18.02.2021 г. 
17   1007815   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2021 г.  18.02.2021 г. 
18   1008590   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2021 г.  02.03.2021 г.