Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg./
Процедура: Открита процедура
Описание: Въвеждане в експлоатация на оборудването включваща и поддържане за периода на договор на работоспособността на система за електронно наблюдение. Системата, следва да се разглежда като съвкупността от софтуер и дейности за поддържане на работоспособността й за период от 5/пет/ години. Услугата се предоставя в срок до 60 дни от сключването на договора, като предоставянето е за целия период на договора. Изпълнителят следва да осигури обучение на персонала. Локации: гр. Смядово, Централен площад - 1 PTZ камера. гр. Смядово, Автогара- 1 камера обзорно гр. Смядово, Детска градина - 1 PTZ камера. гр. Смядово, Вход-изход от Ришки проход, - 2 камери обзорно. гр. Смядово, Вход-изход от Шумен, ж.п.прелез- 2 камери обзорно гр. Смядово, Вход- изход за Преслав - 2 камери обзорно. гр. Смядово, кръгово на пл. Възраждане -1 камера обзорно гр. Смядово, Пешеходната пътека и кръстовището пред училището, - 2 камери обзорно гр. Смядово, детска площадка по бул.Ришкипроход,-1 камера обзорно
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/04/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   898382   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.02.2019 г.  04.03.2019 г. 
2   898386   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.02.2019 г.  04.03.2019 г. 
3   938288   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.10.2019 г.  14.10.2019 г.