Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Номер: 00571-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=330
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Сваляне, пренос, обработка и визуализация на данни, предавани от активни GPS/GSM устройства, монтирани на транспортни и специализирани машини на Дружеството, както и данни, въвеждани от оператори. Предоставяне на 68 (шестдесет и осем) броя едногодишни потребителски лицензи на специализиран софтуерeн продукт за контрол и управление на транспортен парк „TransPerfect“, собственост на „Дилтекс“ ООД. Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за целия двугодишен срок на договора. Поддръжката се осъществява на място в инфраструктурата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас – в базите и обектите на дружеството. Срок на реакция: от 4 до 72 часа. Обхват на поддръжката - трябва да покрива 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   891015   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.01.2019 г.  28.01.2019 г. 
2   906836   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         11.04.2019 г.  11.04.2019 г. 
3   1011379   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.04.2021 г.  16.04.2021 г. 

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.