Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Свети Пантелеймон"- Пловдив" ЕООД, съгласно спецификация приложена в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/12/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   875823   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.10.2018 г.  02.11.2018 г. 
2   875829   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2018 г.  02.11.2018 г. 
3   900643   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.03.2019 г.  18.03.2019 г. 
4   980270   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
5   980273   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
6   980274   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г. 
7   980275   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.06.2020 г.  03.06.2020 г.