Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Номер: 00571-2018-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=284
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Абонаментна поддръжка на софтуер за управление на документооборота за срок от 3 години, обхващаща определени софтуери и дейности, подробно описани в Приложение №1 Техническа спецификация, неразделна част от Поканата за участие в процедурата.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   861368   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.08.2018 г.  06.08.2018 г. 
2   869368   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         25.09.2018 г.  25.09.2018 г. 
3   1021496   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2021 г.  04.10.2021 г. 

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.