Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2016-0057
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/358
Процедура: Открита процедура
Описание: Осигуряване пренос на глас в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика, така и към други мобилни и фиксирани мрежи, за обикновени телефонни постове - POTS, ISDN BRI и ISDN PRI. Възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания в/към Група 3 и 4 от и към крайни потребители на всички мобилни и фиксирани мрежи. Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 HelpDesk.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/02/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   765097   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.12.2016 г.  03.01.2017 г. 
2   765098   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2016 г.  03.01.2017 г. 
3   794078   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.06.2017 г.  03.07.2017 г. 
4   1017368   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2021 г.  23.07.2021 г.