Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2016-0045
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата поръчка обхваща извършване на услуги по снегопочистване, обработка с минерални материали за опесъчаване, обработка с химични вещества за стопяване на леда и снега (обезледяване) и снегоизвозване при нормална и усложнена обстановка през зимния период, с девет обособени позиции, които обхващат ГКПП Дунав мост - Русе, ГКПП Калотина, ГКПП Кардам, ГКПП Дуранкулак, ГКПП Малко Търново, ГКПП Лесово, ГКПП Капитан Андреево, Станке Лисичково - Логодаж и ГКПП Гюешево.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/11/2016 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   751282   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.09.2016 г.  03.10.2016 г. 
2   751283   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.09.2016 г.  03.10.2016 г. 
3   756687   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.11.2016 г.  09.11.2016 г. 
4   769338   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.01.2017 г.  30.01.2017 г. 
5   776603   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.03.2017 г.  17.03.2017 г. 
6   778044   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.03.2017 г.  24.03.2017 г. 
7   1007159   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2021 г.  09.02.2021 г. 
8   1007236   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2021 г.  10.02.2021 г. 
9   1008850   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2021 г.  08.03.2021 г. 
10   1009790   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2021 г.  22.03.2021 г. 
11   1009791   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2021 г.  22.03.2021 г. 
12   1010538   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2021 г.  05.04.2021 г. 
13   1014483   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.06.2021 г.  10.06.2021 г. 
14   1014484   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.06.2021 г.  10.06.2021 г. 
15   1014710   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.06.2021 г.  15.06.2021 г.