Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2016-0016
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за нуждите на Митница Бургас, обект Митническо бюро Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 20, гр. Ямбол, общ. Ямбол за период от три години.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   728734   Решение         13.04.2016 г.  13.04.2016 г. 
2   746176   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2016 г.  26.08.2016 г. 
3   1018490   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.08.2021 г.  11.08.2021 г.