Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0028
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/admin/auctions/auction/139/
Процедура: Договаряне
Описание: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   701804   Решение         10.12.2015 г.  10.12.2015 г. 
2   730341   Информация за сключен договор         15.04.2016 г.  15.04.2016 г. 
3   765617   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.01.2017 г.  05.01.2017 г.