Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2015-0039
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/358
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на топлинна енергия за следните обекти на Агенция „Митници”: 1. ТМУ Русе, бул. „Липник” № 117; 2. РУЦ Русе,ул. „Байкал” № 6.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   689903   Решение         30.09.2015 г.  30.09.2015 г. 
2   699092   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.11.2015 г.  25.11.2015 г. 
3   1009028   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2021 г.  10.03.2021 г.