Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2015-0037
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/358
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници”: Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом” № 40, ет. 2, гр. Разград.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   689897   Решение         30.09.2015 г.  30.09.2015 г. 
2   732254   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.05.2016 г.  05.05.2016 г. 
3   1012246   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       05.05.2021 г.  11.05.2021 г. 
4   1012304   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.05.2021 г.  07.05.2021 г.