Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Номер: 00571-2015-0032
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=81/
Процедура: Договаряне
Описание: „Извозване и приемане на производствени отпадъци"

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   680002   Решение         30.07.2015 г.  30.07.2015 г. 
2   681544   Решение         07.08.2015 г.  07.08.2015 г.