Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2014-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с изпълнението на дейностите на МОН и на проектите. Събитията, които ще се организират могат да бъдат в различен формат – конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни и др., които ще се провеждат на територията на цялата страна. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват: осигуряване на транспорт; хотелско настаняване; зали; техническо оборудване; озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване/разпределяне на материали; осигуряване на хранене и кафе-паузи и други сходни дейности.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   606419   Решение         31.05.2014 г.  31.05.2014 г. 
2   606420   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.05.2014 г.  31.05.2014 г. 
3   608374   Решение     12.06.2014 г.  12.06.2014 г. 
4   643908   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.01.2015 г.  21.01.2015 г. 
5   655660   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       20.03.2015 г.  20.03.2015 г. 
6   659733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       03.04.2015 г.  03.04.2015 г. 
7   660589   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       08.04.2015 г.  08.04.2015 г. 
8   660640   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.04.2015 г.  08.04.2015 г. 
9   660650   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.04.2015 г.  08.04.2015 г. 
10   660801   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       09.04.2015 г.  09.04.2015 г. 
11   663307   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       27.04.2015 г.  27.04.2015 г. 
12   663399   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       27.04.2015 г.  27.04.2015 г. 
13   664908   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         04.05.2015 г.  04.05.2015 г. 
14   664910   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         04.05.2015 г.  04.05.2015 г. 
15   664963   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       04.05.2015 г.  04.05.2015 г. 
16   664969   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       04.05.2015 г.  04.05.2015 г. 
17   665237   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.05.2015 г.  07.05.2015 г. 
18   665238   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.05.2015 г.  07.05.2015 г. 
19   666052   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       12.05.2015 г.  12.05.2015 г. 
20   667326   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       18.05.2015 г.  18.05.2015 г. 
21   668387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       25.05.2015 г.  25.05.2015 г. 
22   669515   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       01.06.2015 г.  01.06.2015 г. 
23   669742   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.06.2015 г.  02.06.2015 г. 
24   670487   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.06.2015 г.  08.06.2015 г. 
25   670489   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.06.2015 г.  08.06.2015 г. 
26   670536   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       08.06.2015 г.  08.06.2015 г. 
27   670539   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       08.06.2015 г.  08.06.2015 г. 
28   670570   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       08.06.2015 г.  08.06.2015 г. 
29   670685   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       08.06.2015 г.  09.06.2015 г. 
30   671113   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.06.2015 г.  11.06.2015 г. 
31   672657   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.06.2015 г.  22.06.2015 г. 
32   672658   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       19.06.2015 г.  22.06.2015 г. 
33   672754   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       22.06.2015 г.  22.06.2015 г. 
34   672971   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       23.06.2015 г.  23.06.2015 г. 
35   673291   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       24.06.2015 г.  25.06.2015 г. 
36   674275   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       25.06.2015 г.  25.06.2015 г. 
37   674512   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.06.2015 г.  26.06.2015 г. 
38   675812   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.07.2015 г.  06.07.2015 г. 
39   676502   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.07.2015 г.  09.07.2015 г. 
40   677907   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       17.07.2015 г.  17.07.2015 г. 
41   677954   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.07.2015 г.  17.07.2015 г. 
42   678600   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.07.2015 г.  22.07.2015 г. 
43   679210   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.07.2015 г.  24.07.2015 г. 
44   679311   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.07.2015 г.  27.07.2015 г. 
45   679321   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.07.2015 г.  27.07.2015 г. 
46   679327   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.07.2015 г.  27.07.2015 г. 
47   679489   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.07.2015 г.  28.07.2015 г. 
48   679666   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.07.2015 г.  28.07.2015 г. 
49   679667   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.07.2015 г.  28.07.2015 г. 
50   679696   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.07.2015 г.  29.07.2015 г. 
51   680385   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         31.07.2015 г.  31.07.2015 г. 
52   680388   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         31.07.2015 г.  31.07.2015 г. 
53   681635   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.08.2015 г.  10.08.2015 г. 
54   681773   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.08.2015 г.  10.08.2015 г. 
55   683995   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.08.2015 г.  24.08.2015 г. 
56   684031   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.08.2015 г.  24.08.2015 г. 
57   684032   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.08.2015 г.  24.08.2015 г. 
58   684886   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.08.2015 г.  28.08.2015 г. 
59   685497   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.09.2015 г.  02.09.2015 г. 
60   685796   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.09.2015 г.  03.09.2015 г. 
61   686321   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.09.2015 г.  07.09.2015 г. 
62   686717   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.09.2015 г.  09.09.2015 г. 
63   687929   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.09.2015 г.  16.09.2015 г. 
64   688140   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.09.2015 г.  17.09.2015 г. 
65   688897   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.09.2015 г.  23.09.2015 г. 
66   688986   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.09.2015 г.  24.09.2015 г. 
67   689933   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.09.2015 г.  30.09.2015 г. 
68   691021   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.10.2015 г.  07.10.2015 г. 
69   691345   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.10.2015 г.  08.10.2015 г. 
70   691544   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.10.2015 г.  09.10.2015 г. 
71   691701   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.10.2015 г.  09.10.2015 г. 
72   691720   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.10.2015 г.  09.10.2015 г. 
73   692182   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.10.2015 г.  13.10.2015 г. 
74   692272   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.10.2015 г.  14.10.2015 г. 
75   693626   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.10.2015 г.  21.10.2015 г. 
76   693671   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.10.2015 г.  22.10.2015 г. 
77   693672   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.10.2015 г.  22.10.2015 г. 
78   693984   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.10.2015 г.  23.10.2015 г. 
79   693985   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.10.2015 г.  23.10.2015 г. 
80   695025   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.10.2015 г.  02.11.2015 г. 
81   695027   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.10.2015 г.  02.11.2015 г. 
82   695234   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.11.2015 г.  02.11.2015 г. 
83   695326   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.11.2015 г.  02.11.2015 г. 
84   696382   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.11.2015 г.  09.11.2015 г. 
85   696748   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.11.2015 г.  10.11.2015 г. 
86   696958   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.11.2015 г.  11.11.2015 г. 
87   698266   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.11.2015 г.  19.11.2015 г. 
88   698441   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.11.2015 г.  20.11.2015 г. 
89   699563   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     26.11.2015 г.  27.11.2015 г. 
90   699583   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     26.11.2015 г.  27.11.2015 г. 
91   699606   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         27.11.2015 г.  27.11.2015 г. 
92   699862   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.11.2015 г.  30.11.2015 г. 
93   699869   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.11.2015 г.  30.11.2015 г. 
94   700001   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.11.2015 г.  30.11.2015 г. 
95   700374   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.12.2015 г.  02.12.2015 г. 
96   700378   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.12.2015 г.  02.12.2015 г. 
97   701201   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.12.2015 г.  08.12.2015 г. 
98   701410   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.12.2015 г.  09.12.2015 г. 
99   701612   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.12.2015 г.  09.12.2015 г. 
100   702925   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.12.2015 г.  16.12.2015 г. 
101   702974   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.12.2015 г.  16.12.2015 г. 
102   703184   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.12.2015 г.  17.12.2015 г. 
103   703645   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.12.2015 г.  21.12.2015 г. 
104   703658   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.12.2015 г.  21.12.2015 г. 
105   704404   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.12.2015 г.  23.12.2015 г. 
106   706333   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.01.2016 г.  08.01.2016 г. 
107   706381   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.01.2016 г.  08.01.2016 г. 
108   706449   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.01.2016 г.  08.01.2016 г. 
109   706877   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.01.2016 г.  12.01.2016 г. 
110   708731   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.01.2016 г.  20.01.2016 г. 
111   708732   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.01.2016 г.  20.01.2016 г. 
112   708736   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.01.2016 г.  20.01.2016 г. 
113   710093   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.01.2016 г.  27.01.2016 г. 
114   710095   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.01.2016 г.  27.01.2016 г. 
115   711293   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.02.2016 г.  02.02.2016 г. 
116   712232   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.02.2016 г.  08.02.2016 г. 
117   713422   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.02.2016 г.  15.02.2016 г. 
118   713793   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.02.2016 г.  16.02.2016 г. 
119   713797   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.02.2016 г.  16.02.2016 г. 
120   713800   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.02.2016 г.  16.02.2016 г. 
121   713986   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.02.2016 г.  17.02.2016 г. 
122   713992   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.02.2016 г.  17.02.2016 г. 
123   713995   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.02.2016 г.  17.02.2016 г. 
124   713999   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.02.2016 г.  17.02.2016 г. 
125   714519   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.02.2016 г.  18.02.2016 г. 
126   714983   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.02.2016 г.  19.02.2016 г. 
127   715088   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.02.2016 г.  22.02.2016 г. 
128   717614   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.03.2016 г.  02.03.2016 г. 
129   719159   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.03.2016 г.  14.03.2016 г. 
130   719532   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.03.2016 г.  15.03.2016 г. 
131   719713   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.03.2016 г.  15.03.2016 г. 
132   721471   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.03.2016 г.  23.03.2016 г. 
133   721526   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.03.2016 г.  23.03.2016 г. 
134   721530   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.03.2016 г.  23.03.2016 г. 
135   723602   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.03.2016 г.  30.03.2016 г. 
136   726113   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.04.2016 г.  06.04.2016 г. 
137   726433   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.04.2016 г.  07.04.2016 г. 
138   728177   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.04.2016 г.  13.04.2016 г. 
139   730388   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.04.2016 г.  15.04.2016 г. 
140   730415   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.04.2016 г.  15.04.2016 г. 
141   730422   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.04.2016 г.  15.04.2016 г. 
142   731091   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.04.2016 г.  21.04.2016 г. 
143   731171   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.04.2016 г.  21.04.2016 г. 
144   732001   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.04.2016 г.  28.04.2016 г. 
145   732006   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.04.2016 г.  28.04.2016 г. 
146   732363   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.05.2016 г.  04.05.2016 г. 
147   732365   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.05.2016 г.  04.05.2016 г. 
148   732367   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.05.2016 г.  04.05.2016 г. 
149   732368   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.05.2016 г.  04.05.2016 г. 
150   732369   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.05.2016 г.  04.05.2016 г. 
151   732887   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.05.2016 г.  11.05.2016 г. 
152   732979   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.05.2016 г.  11.05.2016 г. 
153   732982   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.05.2016 г.  11.05.2016 г. 
154   734082   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.05.2016 г.  19.05.2016 г. 
155   734084   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.05.2016 г.  19.05.2016 г. 
156   734304   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.05.2016 г.  25.05.2016 г. 
157   734681   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.05.2016 г.  27.05.2016 г. 
158   734683   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.05.2016 г.  27.05.2016 г. 
159   734907   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         31.05.2016 г.  31.05.2016 г. 
160   735028   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.05.2016 г.  31.05.2016 г. 
161   735497   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.06.2016 г.  03.06.2016 г. 
162   735502   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.06.2016 г.  03.06.2016 г. 
163   735722   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.06.2016 г.  07.06.2016 г. 
164   735724   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.06.2016 г.  07.06.2016 г. 
165   735761   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.06.2016 г.  07.06.2016 г. 
166   735886   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.06.2016 г.  08.06.2016 г. 
167   735893   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.06.2016 г.  08.06.2016 г. 
168   735907   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.06.2016 г.  08.06.2016 г. 
169   736773   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.06.2016 г.  15.06.2016 г. 
170   736846   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.06.2016 г.  16.06.2016 г. 
171   737406   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.06.2016 г.  21.06.2016 г. 
172   738637   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.07.2016 г.  01.07.2016 г. 
173   738722   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.07.2016 г.  01.07.2016 г. 
174   738728   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.07.2016 г.  01.07.2016 г. 
175   738735   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.07.2016 г.  01.07.2016 г. 
176   738814   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         04.07.2016 г.  04.07.2016 г. 
177   738822   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.07.2016 г.  04.07.2016 г. 
178   739270   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.07.2016 г.  06.07.2016 г. 
179   739272   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.07.2016 г.  06.07.2016 г. 
180   739275   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.07.2016 г.  06.07.2016 г. 
181   739329   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.07.2016 г.  06.07.2016 г. 
182   739474   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.07.2016 г.  07.07.2016 г. 
183   739649   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.07.2016 г.  08.07.2016 г. 
184   740021   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.07.2016 г.  12.07.2016 г. 
185   740607   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.07.2016 г.  15.07.2016 г. 
186   740610   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.07.2016 г.  15.07.2016 г. 
187   740837   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.07.2016 г.  18.07.2016 г. 
188   740841   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.07.2016 г.  18.07.2016 г. 
189   740952   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.07.2016 г.  19.07.2016 г. 
190   740953   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.07.2016 г.  19.07.2016 г. 
191   740956   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.07.2016 г.  19.07.2016 г. 
192   740960   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.07.2016 г.  19.07.2016 г. 
193   741062   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.07.2016 г.  20.07.2016 г. 
194   741064   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.07.2016 г.  20.07.2016 г. 
195   741066   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.07.2016 г.  20.07.2016 г. 
196   741067   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.07.2016 г.  20.07.2016 г. 
197   741628   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.07.2016 г.  22.07.2016 г. 
198   742285   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.07.2016 г.  28.07.2016 г. 
199   742301   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.07.2016 г.  28.07.2016 г. 
200   742306   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.07.2016 г.  28.07.2016 г. 
201   742448   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.07.2016 г.  29.07.2016 г. 
202   743121   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.08.2016 г.  03.08.2016 г. 
203   743123   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.08.2016 г.  03.08.2016 г. 
204   744571   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.08.2016 г.  12.08.2016 г. 
205   746516   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.08.2016 г.  26.08.2016 г. 
206   746865   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.08.2016 г.  29.08.2016 г. 
207   746927   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.08.2016 г.  30.08.2016 г. 
208   747171   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.08.2016 г.  31.08.2016 г. 
209   747725   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.09.2016 г.  02.09.2016 г. 
210   747743   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.09.2016 г.  02.09.2016 г. 
211   747996   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.09.2016 г.  08.09.2016 г. 
212   748135   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.09.2016 г.  10.09.2016 г. 
213   748153   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.09.2016 г.  09.09.2016 г. 
214   748221   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.09.2016 г.  09.09.2016 г. 
215   748838   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.09.2016 г.  14.09.2016 г. 
216   748986   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.09.2016 г.  15.09.2016 г. 
217   749471   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.09.2016 г.  17.09.2016 г. 
218   749968   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.09.2016 г.  20.09.2016 г. 
219   750450   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     26.09.2016 г.  26.09.2016 г. 
220   751338   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.10.2016 г.  03.10.2016 г. 
221   751738   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.10.2016 г.  05.10.2016 г. 
222   751755   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.10.2016 г.  05.10.2016 г. 
223   752147   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.10.2016 г.  07.10.2016 г. 
224   753996   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.10.2016 г.  19.10.2016 г. 
225   754146   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.10.2016 г.  20.10.2016 г. 
226   754310   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.10.2016 г.  21.10.2016 г. 
227   754349   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.10.2016 г.  21.10.2016 г. 
228   754830   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.10.2016 г.  25.10.2016 г. 
229   754834   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.10.2016 г.  25.10.2016 г. 
230   754841   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.10.2016 г.  25.10.2016 г. 
231   754843   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.10.2016 г.  25.10.2016 г. 
232   755451   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.10.2016 г.  28.10.2016 г. 
233   755554   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         31.10.2016 г.  31.10.2016 г. 
234   755966   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.11.2016 г.  01.11.2016 г. 
235   756005   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.11.2016 г.  02.11.2016 г. 
236   756012   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.11.2016 г.  02.11.2016 г. 
237   756224   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.11.2016 г.  03.11.2016 г. 
238   756569   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.11.2016 г.  07.11.2016 г. 
239   756588   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 г.  07.11.2016 г. 
240   756593   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 г.  07.11.2016 г. 
241   756595   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 г.  07.11.2016 г. 
242   756610   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.11.2016 г.  07.11.2016 г. 
243   756648   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.11.2016 г.  07.11.2016 г. 
244   756934   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.11.2016 г.  08.11.2016 г. 
245   757474   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.11.2016 г.  11.11.2016 г. 
246   758084   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.11.2016 г.  16.11.2016 г. 
247   758087   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.11.2016 г.  16.11.2016 г. 
248   758088   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.11.2016 г.  16.11.2016 г. 
249   758504   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.11.2016 г.  18.11.2016 г. 
250   758575   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 г.  18.11.2016 г. 
251   758660   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.11.2016 г.  18.11.2016 г. 
252   758664   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.11.2016 г.  18.11.2016 г. 
253   758675   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.11.2016 г.  18.11.2016 г. 
254   759020   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.11.2016 г.  22.11.2016 г. 
255   759264   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.11.2016 г.  23.11.2016 г. 
256   759281   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.11.2016 г.  23.11.2016 г. 
257   759315   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.11.2016 г.  23.11.2016 г. 
258   760156   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.11.2016 г.  29.11.2016 г. 
259   760258   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.11.2016 г.  30.11.2016 г. 
260   760267   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.11.2016 г.  30.11.2016 г. 
261   760276   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.11.2016 г.  30.11.2016 г. 
262   760278   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.11.2016 г.  30.11.2016 г. 
263   760339   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.11.2016 г.  30.11.2016 г. 
264   760506   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.12.2016 г.  01.12.2016 г. 
265   760511   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.12.2016 г.  01.12.2016 г. 
266   760587   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.12.2016 г.  01.12.2016 г. 
267   760696   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.12.2016 г.  02.12.2016 г. 
268   760702   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.12.2016 г.  02.12.2016 г. 
269   760714   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.12.2016 г.  02.12.2016 г. 
270   761193   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.12.2016 г.  06.12.2016 г. 
271   761728   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.12.2016 г.  08.12.2016 г. 
272   761829   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.12.2016 г.  09.12.2016 г. 
273   761832   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.12.2016 г.  09.12.2016 г. 
274   762611   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.12.2016 г.  14.12.2016 г. 
275   762612   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.12.2016 г.  14.12.2016 г. 
276   762792   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.12.2016 г.  15.12.2016 г. 
277   762797   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.12.2016 г.  15.12.2016 г. 
278   763234   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.12.2016 г.  19.12.2016 г. 
279   763239   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.12.2016 г.  19.12.2016 г. 
280   763718   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.12.2016 г.  21.12.2016 г. 
281   763971   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.12.2016 г.  22.12.2016 г. 
282   764001   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.12.2016 г.  22.12.2016 г. 
283   764624   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         27.12.2016 г.  28.12.2016 г. 
284   764649   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.12.2016 г.  28.12.2016 г. 
285   765741   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.01.2017 г.  06.01.2017 г. 
286   765744   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.01.2017 г.  06.01.2017 г. 
287   765746   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.01.2017 г.  06.01.2017 г. 
288   765749   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.01.2017 г.  06.01.2017 г. 
289   765895   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.01.2017 г.  09.01.2017 г. 
290   766732   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.01.2017 г.  12.01.2017 г. 
291   769552   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.01.2017 г.  27.01.2017 г. 
292   771650   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.02.2017 г.  10.02.2017 г. 
293   773006   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.02.2017 г.  20.02.2017 г. 
294   773376   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.02.2017 г.  21.02.2017 г. 
295   773385   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.02.2017 г.  21.02.2017 г. 
296   773395   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.02.2017 г.  21.02.2017 г. 
297   774687   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.03.2017 г.  01.03.2017 г. 
298   775127   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.03.2017 г.  06.03.2017 г. 
299   775308   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.03.2017 г.  07.03.2017 г. 
300   775365   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.03.2017 г.  07.03.2017 г. 
301   776522   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.03.2017 г.  14.03.2017 г. 
302   776850   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.03.2017 г.  15.03.2017 г. 
303   777128   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.03.2017 г.  16.03.2017 г. 
304   777163   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.03.2017 г.  17.03.2017 г. 
305   777463   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.03.2017 г.  20.03.2017 г. 
306   777471   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.03.2017 г.  20.03.2017 г. 
307   780841   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         31.03.2017 г.  03.04.2017 г. 
308   781371   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.04.2017 г.  03.04.2017 г. 
309   782640   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.04.2017 г.  10.04.2017 г. 
310   782657   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.04.2017 г.  10.04.2017 г. 
311   782671   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.04.2017 г.  10.04.2017 г. 
312   782759   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.04.2017 г.  11.04.2017 г. 
313   782804   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.04.2017 г.  11.04.2017 г. 
314   782984   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.04.2017 г.  12.04.2017 г. 
315   783035   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.04.2017 г.  12.04.2017 г. 
316   783960   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.04.2017 г.  21.04.2017 г. 
317   783979   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.04.2017 г.  21.04.2017 г. 
318   784107   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.04.2017 г.  21.04.2017 г. 
319   785686   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.05.2017 г.  04.05.2017 г. 
320   786465   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.05.2017 г.  11.05.2017 г. 
321   786772   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.05.2017 г.  12.05.2017 г. 
322   786777   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.05.2017 г.  12.05.2017 г. 
323   787292   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.05.2017 г.  18.05.2017 г. 
324   787603   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.05.2017 г.  19.05.2017 г. 
325   788175   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.05.2017 г.  23.05.2017 г. 
326   788198   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.05.2017 г.  24.05.2017 г. 
327   788396   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.05.2017 г.  23.05.2017 г. 
328   788756   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.05.2017 г.  29.05.2017 г. 
329   788759   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.05.2017 г.  29.05.2017 г. 
330   789244   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.05.2017 г.  30.05.2017 г. 
331   789248   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.05.2017 г.  30.05.2017 г. 
332   789252   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.05.2017 г.  30.05.2017 г. 
333   789622   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.06.2017 г.  01.06.2017 г. 
334   789857   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.06.2017 г.  02.06.2017 г. 
335   789867   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.06.2017 г.  02.06.2017 г. 
336   790530   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2017 г.  09.06.2017 г. 
337   790731   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2017 г.  09.06.2017 г. 
338   790897   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.06.2017 г.  09.06.2017 г. 
339   790985   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2017 г.  12.06.2017 г. 
340   791800   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.06.2017 г.  15.06.2017 г. 
341   792077   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.06.2017 г.  19.06.2017 г. 
342   792386   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.06.2017 г.  22.06.2017 г. 
343   792593   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.06.2017 г.  21.06.2017 г. 
344   792594   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.06.2017 г.  21.06.2017 г. 
345   792596   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.06.2017 г.  21.06.2017 г. 
346   793146   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2017 г.  28.06.2017 г. 
347   793165   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2017 г.  28.06.2017 г. 
348   793306   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2017 г.  29.06.2017 г. 
349   793315   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2017 г.  29.06.2017 г. 
350   793707   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.06.2017 г.  29.06.2017 г. 
351   793710   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.06.2017 г.  29.06.2017 г. 
352   793954   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.06.2017 г.  03.07.2017 г. 
353   794832   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2017 г.  10.07.2017 г. 
354   794837   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2017 г.  10.07.2017 г. 
355   794982   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.07.2017 г.  10.07.2017 г. 
356   795170   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.07.2017 г.  10.07.2017 г. 
357   795174   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.07.2017 г.  10.07.2017 г. 
358   795370   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2017 г.  13.07.2017 г. 
359   795371   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2017 г.  13.07.2017 г. 
360   795372   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2017 г.  13.07.2017 г. 
361   795373   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2017 г.  13.07.2017 г. 
362   795382   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2017 г.  13.07.2017 г. 
363   796250   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.07.2017 г.  17.07.2017 г. 
364   796747   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.07.2017 г.  19.07.2017 г. 
365   796760   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.07.2017 г.  19.07.2017 г. 
366   796927   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.07.2017 г.  20.07.2017 г. 
367   796967   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2017 г.  24.07.2017 г. 
368   797209   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.07.2017 г.  21.07.2017 г. 
369   798549   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         31.07.2017 г.  31.07.2017 г. 
370   798553   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         31.07.2017 г.  31.07.2017 г. 
371   798830   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.08.2017 г.  02.08.2017 г. 
372   798832   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.08.2017 г.  02.08.2017 г. 
373   798858   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.08.2017 г.  02.08.2017 г. 
374   800267   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.08.2017 г.  11.08.2017 г. 
375   800269   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.08.2017 г.  11.08.2017 г. 
376   800271   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.08.2017 г.  11.08.2017 г. 
377   800666   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.08.2017 г.  15.08.2017 г. 
378   801785   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2017 г.  24.08.2017 г. 
379   801936   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2017 г.  24.08.2017 г. 
380   801939   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2017 г.  24.08.2017 г. 
381   801944   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2017 г.  24.08.2017 г. 
382   801946   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2017 г.  24.08.2017 г. 
383   801977   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.08.2017 г.  23.08.2017 г. 
384   801979   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.08.2017 г.  23.08.2017 г. 
385   801982   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.08.2017 г.  23.08.2017 г. 
386   801985   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.08.2017 г.  23.08.2017 г. 
387   802471   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.08.2017 г.  28.08.2017 г. 
388   802638   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2017 г.  29.08.2017 г. 
389   803493   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.09.2017 г.  01.09.2017 г. 
390   803644   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.09.2017 г.  07.09.2017 г. 
391   804358   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2017 г.  11.09.2017 г. 
392   804362   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2017 г.  11.09.2017 г. 
393   804581   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.09.2017 г.  13.09.2017 г. 
394   804896   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.09.2017 г.  14.09.2017 г. 
395   805884   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.09.2017 г.  19.09.2017 г. 
396   805997   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.09.2017 г.  19.09.2017 г. 
397   806015   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.09.2017 г.  21.09.2017 г. 
398   806072   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.09.2017 г.  19.09.2017 г. 
399   806438   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.09.2017 г.  25.09.2017 г. 
400   806911   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.09.2017 г.  28.09.2017 г. 
401   808708   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.10.2017 г.  09.10.2017 г. 
402   809033   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.10.2017 г.  09.10.2017 г. 
403   809730   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.10.2017 г.  12.10.2017 г. 
404   809933   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.10.2017 г.  13.10.2017 г. 
405   810242   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.10.2017 г.  17.10.2017 г. 
406   810289   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2017 г.  19.10.2017 г. 
407   810675   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.10.2017 г.  18.10.2017 г. 
408   811744   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.10.2017 г.  26.10.2017 г. 
409   812191   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.10.2017 г.  01.11.2017 г. 
410   812411   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         31.10.2017 г.  31.10.2017 г. 
411   812631   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.11.2017 г.  01.11.2017 г. 
412   812641   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.11.2017 г.  01.11.2017 г. 
413   812648   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.11.2017 г.  01.11.2017 г. 
414   813019   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.11.2017 г.  06.11.2017 г. 
415   813188   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.11.2017 г.  03.11.2017 г. 
416   813388   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.11.2017 г.  06.11.2017 г. 
417   813551   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.11.2017 г.  06.11.2017 г. 
418   813576   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.11.2017 г.  06.11.2017 г. 
419   813608   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.11.2017 г.  09.11.2017 г. 
420   813922   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.11.2017 г.  10.11.2017 г. 
421   814708   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.11.2017 г.  13.11.2017 г. 
422   815401   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2017 г.  20.11.2017 г. 
423   815474   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2017 г.  20.11.2017 г. 
424   815947   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.11.2017 г.  21.11.2017 г. 
425   815976   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.11.2017 г.  23.11.2017 г. 
426   816229   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.11.2017 г.  24.11.2017 г. 
427   816339   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.11.2017 г.  23.11.2017 г. 
428   816657   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2017 г.  27.11.2017 г. 
429   817894   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2017 г.  07.12.2017 г. 
430   818209   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.12.2017 г.  07.12.2017 г. 
431   818211   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.12.2017 г.  07.12.2017 г. 
432   818278   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.12.2017 г.  07.12.2017 г. 
433   818285   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.12.2017 г.  07.12.2017 г. 
434   818576   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.12.2017 г.  07.12.2017 г. 
435   818967   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.12.2017 г.  11.12.2017 г. 
436   819035   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.12.2017 г.  11.12.2017 г. 
437   819216   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.12.2017 г.  14.12.2017 г. 
438   820541   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.12.2017 г.  19.12.2017 г. 
439   820898   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.12.2017 г.  20.12.2017 г. 
440   821138   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.12.2017 г.  21.12.2017 г. 
441   822591   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         04.01.2018 г.  04.01.2018 г. 
442   822605   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         04.01.2018 г.  04.01.2018 г. 
443   822670   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         04.01.2018 г.  04.01.2018 г. 
444   822809   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.01.2018 г.  05.01.2018 г. 
445   822817   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.01.2018 г.  05.01.2018 г. 
446   823783   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.01.2018 г.  10.01.2018 г. 
447   825534   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.01.2018 г.  19.01.2018 г.