Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2014-0009
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Договаряне
Описание: „Текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора”. Избраният за изпълнител ще извършва текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора, включващи и процесуално представителство.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   604260   Решение         20.05.2014 г.  20.05.2014 г. 
2   607810   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         10.06.2014 г.  10.06.2014 г. 
3   740032   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.07.2016 г.  12.07.2016 г.