Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2014-0007
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Договаряне
Описание: „Текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора”. Избраният за изпълнител ще извършва текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора, включващи и процесуално представителство. Срок на договора - 1 години.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   600418   Решение         23.04.2014 г.  23.04.2014 г. 
2   603599   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         15.05.2014 г.  15.05.2014 г. 
3   667655   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.05.2015 г.  20.05.2015 г.