Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2014-0005
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: „Предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на материали за нуждите на Министерството на образованието и науката, включително по проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/05/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   598422   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.04.2014 г.  09.04.2014 г. 
2   598424   Решение         09.04.2014 г.  09.04.2014 г. 
3   615251   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.07.2014 г.  15.07.2014 г. 
4   813548   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.11.2017 г.  06.11.2017 г.