Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2014-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/
Процедура: Открита процедура
Описание: “ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” С провеждането на процедурата се цели сключване на 8 (осем) рамкови споразумения, всяко с по 1 (един) потенциален изпълнител за доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България във връзка с изпълняваните от Министерството на образованието и науката политики и проекти. Обществената поръчка включва 8 (осем) обособени позиции, по всяка от които следва да се сключи рамково споразумение с 1 (един) потенциален изпълнител.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/02/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   583584   Решение         31.01.2014 г.  03.02.2014 г. 
2   583585   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.01.2014 г.  03.02.2014 г. 
3   599638   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.04.2014 г.  16.04.2014 г. 
4   600417   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.04.2014 г.  23.04.2014 г. 
5   602942   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.05.2014 г.  12.05.2014 г. 
6   602943   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.05.2014 г.  12.05.2014 г. 
7   612871   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.06.2014 г.  30.06.2014 г. 
8   646229   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.02.2015 г.  02.02.2015 г. 
9   646232   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.02.2015 г.  02.02.2015 г. 
10   646234   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.02.2015 г.  02.02.2015 г. 
11   646236   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.02.2015 г.  02.02.2015 г. 
12   646238   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.02.2015 г.  02.02.2015 г. 
13   646239   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.02.2015 г.  02.02.2015 г. 
14   648483   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.02.2015 г.  16.02.2015 г. 
15   648484   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.02.2015 г.  16.02.2015 г. 
16   704055   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.12.2015 г.  22.12.2015 г. 
17   720431   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.03.2016 г.  18.03.2016 г. 
18   732131   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.05.2016 г.  03.05.2016 г. 
19   733124   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.05.2016 г.  13.05.2016 г. 
20   736449   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.06.2016 г.  13.06.2016 г. 
21   736853   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.06.2016 г.  16.06.2016 г. 
22   738710   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.07.2016 г.  01.07.2016 г. 
23   739556   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.07.2016 г.  07.07.2016 г. 
24   755916   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.11.2016 г.  01.11.2016 г. 
25   759019   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.11.2016 г.  22.11.2016 г. 
26   759215   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.11.2016 г.  23.11.2016 г. 
27   759218   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.11.2016 г.  23.11.2016 г. 
28   763831   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.12.2016 г.  21.12.2016 г. 
29   764726   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.12.2016 г.  28.12.2016 г. 
30   771653   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.02.2017 г.  10.02.2017 г. 
31   785281   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.05.2017 г.  02.05.2017 г. 
32   786553   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.05.2017 г.  11.05.2017 г. 
33   786555   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.05.2017 г.  11.05.2017 г. 
34   819590   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.12.2017 г.  18.12.2017 г. 
35   821155   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2017 г.  28.12.2017 г. 
36   821559   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2017 г.  28.12.2017 г. 
37   842658   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.04.2018 г.  19.04.2018 г. 
38   848523   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.05.2018 г.  25.05.2018 г. 
39   851358   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.06.2018 г.  13.06.2018 г. 
40   851359   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.06.2018 г.  13.06.2018 г. 
41   860976   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2018 г.  03.08.2018 г.