Информация за преписката

Възложител: Френска езикова гимназия /ФЕГ/ "Антоан дьо Сент Екзюпери" - Пловдив
Номер: 02123-2013-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.feg-exupery.com
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградата на ФЕГ "Антоан дьо Сент - Екзюпери" на ул. "Вук Караджич", № 13а, гр. Пловдив.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   522260   Решение         05.02.2013 г.  06.02.2013 г. 
2   528078   Информация за сключен договор         06.03.2013 г.  06.03.2013 г. 
3   779091   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.03.2017 г.  27.03.2017 г.