Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0021
Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Избор на външни експерти за подпомагане екипа на проекта, при разработването на техническите задания за стартирането на съответните обществени поръчки. Външните експерти, обект на избор по процедурата „Избор на външни експерти за подпомагане изпълнението на проект „Управление за ефективно професионално образование” имат за задача да подпомагат екипа за управление, вкл. и при подготвяне на заданията и документацията за провеждане на първите две обществени поръчки, да участват в процедурите за избор на изпълнители и да оценяват извършените дейности (продукти) от изпълнителите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/09/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   494178   Решение         06.08.2012 г.  06.08.2012 г. 
2   494180   Обявление за обществена поръчка         06.08.2012 г.  06.08.2012 г. 
3   510821   Информация за сключен договор         22.11.2012 г.  27.11.2012 г. 
4   510854   Информация за сключен договор         22.11.2012 г.  27.11.2012 г. 
5   510863   Информация за сключен договор         22.11.2012 г.  27.11.2012 г. 
6   510867   Информация за сключен договор         22.11.2012 г.  27.11.2012 г. 
7   510876   Информация за сключен договор         22.11.2012 г.  27.11.2012 г. 
8   669806   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.06.2015 г.  02.06.2015 г. 
9   669809   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.06.2015 г.  02.06.2015 г. 
10   669811   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.06.2015 г.  02.06.2015 г. 
11   669814   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.06.2015 г.  02.06.2015 г. 
12   669816   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.06.2015 г.  02.06.2015 г.